1626 - Zrínyi György hitvallása

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”

 

„…Azon országért vérük hullásával sokat próbáltak; szegény ősünk értette meg is hala, kit az ország jól tudhat.”

 

Zrínyi (V.) György „hitvallása”

 

"…az, mi az Magyarországot és annak koronáját illeti, nékünk minden eleink az Magyarországgal és a magyarországi igazsággal éltek eleitül fogva. Azon országért vérük hullásával sokat próbáltak; szegény ősünk értette meg is hala, kit az ország jól tudhat. Édes hazánknak, kinek eddig is sok javáét vettük, mi sem lehetünk idegön és háládatlan fiai."