1636 - Zrínyi Miklós születésnapjára 3.

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”

 

Zrínyi Miklós születésnapjára… (3.)

 

"Fortes creantur fortibus et bonis"

 

Nagy utazás…

 

Amikor 1626-ban a horvát bán meghalt, két kiskorú gyermekének, Miklósnak és Péternek, a király, II. Ferdinánd lett a gyámjuk, hiszen édesanyjuk, Széchy Magdolna már korábban elhunyt. Az árván maradt, de igen gazdag nemes úrfiak neveléséről Pázmány Péter gondoskodott: előbb a grazi jezsuitáknál, majd Bécsben és Nagyszombaton tanultak. Úgy tűnik gyermek Zrínyi Miklós nem lelkesedett a tanulásért.

 

A Zrínyi-árvák neveléséért felelős esztergomi érsek egyszer emígy nyilatkozik: "Én a philosophiát nem az ő fejének valónak ismerem." Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy a gyermekek alapos képzésben részesültek, hiszen elmondható Zrínyi Miklós esetében, hogy "A rossz diákból korának legműveltebb és legolvasottabb embere lett. Hat nyelven beszélt, nyolc nyelven olvasott. Az államtudománytól a poétikáig, a technikától a históriáig korának minden tudományában otthonosan mozgott."

 

A Zrínyi árvák jó ideig a szomszédos főúr, Batthyány Ádám udvarában, Németújváron nevelkedtek, s bizonyosan állítható, hogy Batthyányné Poppel Éva szerető gondoskodásával igyekezett az anyai szeretet hiányát pótolni. A Zrínyi-testvérek nagykorúsításuk előtt, 1636-ban egy nagy utazást tettek Itáliában: jártak Velencében, Firenzében, Pisában, Rómában és Nápolyban is.

 

Erre – a főúri sarjaknál szokásosan „kötelező” – nagy utazásra, afféle „peregniráció”-ra 1636 tavaszán került sor. A fontosabb állomáshelyek kétségtelenül Velence és Róma. Velence azért is, mivel a Zrínyiek hagyományosan velencei patríciusi címmel is bírtak (egyébiránt szoros és nem is mindig békés kapcsolatban álltak a „Tengerek Királynő”-jével). Rómában, a Szentszéken VIII. Orbán pápa fogadta az ifjú Zrínyi Miklóst, akinek egyik verseskötetét – „Poemata” – is ajándékba adta volt. Saját kezűleg dedikálta ezekkel a horatiusi sorokkal: "Fortes creantur fortibus et bonis", csak erős fiakat nemzenek az erős atyák.