1637 - Zrínyi Miklós öröksége

Zrínyi Miklós már igen fiatalon – családi örökségének átvételekor, 1637-ben – rákényszerült arra, hogy karddal a kézben őrködjön családi birtokainak biztonságán, amelyet a török közelsége miatt állandó fenyegetés alatt állt. A Zrínyi-birtoktest északi része, mely Horvátországból átnyúlt a magyar területekre, és amelynek központja a Muraköz volt, Bona Insulana, melyen egy vár, egy megerősített kastély, hét mezőváros, 122 falu (ezen túl 12 elpusztult falu) és 68 szőlőhegy állott, igen vonzó volt a török portyázók számára, s ugyanígy Stájerország elővédjének számított.

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.