1660 - Zrínyi Miklós az erdélyi helyzetről

„…ó jaj, már a szomszédban ég Ucalegon háza, és szerencsétlenül állnak a mi dolgaink.”

Zrínyi Miklós két latin nyelvű levélben is nagyon érzékletesen fejti ki álláspontját az erdélyi helyzetről, miközben kicsiny seregével Komárom mellett táborozik, és nagyon kárhoztatja a bécsi udvar halogatását, ahol éppen ekkor került trónra az új uralkodó, I. Lipót:

"…Láttam az új királyt, az új udvart, az új minisztereket, tehát mindent, ami első tekintetre újnak látszik, de annak aki a király bölcsessége szerint jobban a dolgok mélyére néz, az látja, hogy bizony semmi sem új a nap alatt. Mások ugyan az emberek, mások a nevek, más a dolgok köntöse, de a szokás ugyanaz. Ugyanaz a halogatás, ugyanaz a békességre vágyás ― ha még oly dicstelen is ― ugyanaz; (…). Bárcsak nagyszerű királyunknak ― amint ehhez illő testében hősi lelke van, és úgy látszik neve is ezt jelképezi ― lennének miniszterei oroszlánszívűek. Talán nem panaszkodnánk most a szerencsétlen Magyarországgal együtt, hogy elveszett az ország karja, Pannónia jobbja, sőt a keresztény országok pajzsa: Erdély. Azt mondtam; elveszett, mert nem sok hiányzik abból, hogy úgy legyen. Földúlt városokat, templomokat látni ott; a fejedelmi méltóság meggyalázva, a két Rákóczi, apa és fia letéve, (…). …Erdély bizony a legszerencsétlenebb, mert megszámlálhatatlan csapás érte; és ha van a végtelenben még legutolsó is, akkor a legutolsó és a legnagyobb az, hogy menekülésre semmi reménye. Van, aki akarna segíteni rajta, ha tudna; van aki, tudna, ha akarna; de olyan, aki akarna is, meg tudna is, bizony nincsen. (…) Az okosabbak még is azt mondják, hogy könnyű lenne véget vetni ennek a felfordulásnak, ha Rákóczi koncot dobna cerberusnak, akár aranyat, akár várakat. De ó jaj, már a szomszédban ég Ucalegon háza, és szerencsétlenül állnak a mi dolgaink. (…)"

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat

Rucsics Jánosnak. In: Zrínyi Miklós válogatott levelei. szerk. Kőszeghy Péter. Bp. 1997. 107., 109.