1660-Cselebi

A török Szigetvár leírása Evlia Cselebi munkájából, a XVII. század közepén, az 1660-as években:

 

Szigetvár várának alakja. A budai elájetben szandszákbégi székhellyé lett, utóbb, mikor Kanizsa elfoglatatott (1600. megjgy.), ebben az elájetben szandszákbégi székhely. Bégjeinek jövedelme 51. 673 ákcse, 600 timár és 109 ziámet van benne. Van alajbégje, cseribasija, jüzbasija. Bégjének háború idején 3600 katonája van (…).

 

    Külvárosa

 

Mikor Szihráb Mohamed pasa Kanizsa válija volt, eme külváros köré erős, töméses palánkerődítményt készíttetett s mély árkot ásatott, melynek földjét a várpalánkfalába tömette s olyan falakat készített ezáltal, hogy lovasok járhatnak rajta. Hét helyen bástyája , szöglete és itt-ott ágyúja van. E város kerületea Pécsi kaputól (Pecsevi kapuszi) egészen a Koppányi kapuig menve (Kopán kapuszi), négyezer lépés. Falának vastagsága tíz lépés és húsz arasz s köröskörül mély árka van, melybe a Rike folyó jön. (…) A kapuk előtt fahíd van, melyeket őriznek. E külváros kertekkel, tágas udvarokkal, összesen 1100, vörös keremittetejű s néhány deszkazsindelyes alacsonyabb-magasabb szép ház van. Itt bazár nincs, imáret sincs. Különösen Berisemzáde háza és Csoverágáds háza szép.

 

    Szigetvár középső városa

 

Síkon és mocsáron hosszúkás négyszögben fekszik, s hossza 500 nagy lépés. Külső városa elkülönítve lévén, délkeleti része hosszúkás. Két oldalról hosszában fal van. A Pécsi kapu fala s a belső várhoz vezető fal egyenként 250 lépés. E számítás szerint a várnak kerülete 1500 lépést tesz ki. A fal vastagsága 50 rőf, s magassága 20 rőf. Tölgyfagerendákból készült. E középső várnak négy kapuja van. A keletre nyiló Pécsi kapu nagyon erős vaskapu s boltozatán egy gyönyörű óratorony van, amely idő szerint fordul. E kaputól a Babocsai kapuig 250 lépés. Nagyon széles utcájának két oldalán összesen 300 deszkabolt van. Aztán a Siklósi kaputól a belső vár hídjának kapujáig 500 lépés van. E város középső utcáit Egri Mohammed pasa kanizsai váli korában deszkával rakatta le és tiszta utcákat csinált. Ha deszkát nem raktak volna le, téli időben a sár miatt a városban nem lehetne járni, mert a föld lapos és ingoványos. A deszkapadlózatú csársiban van Ali pasa dzsámija és egy csorgókút. A törvényszék (Mehkeme) a csorgókút mellett van. E középső várban összesen négyszázhetven alacsonyabb-magasabb, kert nélküli, szűk ház van fából, melyek némelyike keremittel, némelyike deszkazsindellyel van fedve. Mivel ez a középső vár kicsiny, ezért a házak is szűkek benne. Lakossága boldog. Öt városrésznyi imahelye van. Két medreszeje, három elemi iskolája, egy kis fürdője, egy fogadója, két derviskolostora van.

 

    A belső vár

 

Az eredeti Szigetvár ebből a belső várból állt. A középső vártól keletre, egy mocsártengerbe fekszik és semmiféle várral és épülettel nem függ össze. Különálló erődítmény. A középső várból a belső várba a mocsáron át kétszáz lépés hosszú fahídon mennek be. E hídnak két végén és közepén forgókarikákkal készült felvonóhidak vannak, s a kapusok e hídfőket csigákkal minden éjjel felhúzzák, úgy hogy a belső vár sziget gyanánt áll. E hídtól jobbra a belső vár kapuja van, s annyi idő óta tartó utazásomban ilyen furfangos, ördöngös várkaput még nem láttam. Magaslat nélküli síkságon, mocsártengerben lévő erős vár ez, mely négyszögletű alakú s teljes kerülete ötszáz lépés. (…) E vár négy szögletén nagy oszlopalakú, erős, téglaépítkezésű négy bástya van, melyek mindegyikén, ha ezer ember harcolna is, nem mondanák, hogy szűk a helyünk. Mindegyiken báljemez-ágyú van, melyek mindegyike egy-egy hétfejű sárkány. Ez ágyúkon kívül mindegyiken még tíz darab kolumburna ágyú is van. S ezek mind deszkatetőzetű mohával, törmelékkel és tömésfölddel elzárt helyeken, az összes hadi felszereléssel készen állnak. Mindegyik ágyúnak a szolgája télen-nyáron mellette alszik, mert nagyon végvidéki hely ez. Belső várnak délkeletre néző kapuja van, mellyel az erős nevet valóban mutató, hármas, új erős kapu. Mindegyik kapunak a közbeeső tere több ezerféle furfanggal és ördöngösséggel készült. A kapuk közei ugyanis mindenféle fegyverrel és hadi eszközzel vannak feldiszítve. (…) E kapukon kívül, a bástyafalon levő úton, három lépés magasságú falon, négyszögű fehér márványra nagy betűkkel ez a tárikh van felirva:

 

Ilyen tornyot épített a sahnak segítségével
Musztafa pasa s az Isten kegyelmével.
A tornyok Alburzhoz hasonlokká lettek
Mindegyike egy-egy erős vár.
Katonaságunk lakása lett Szigetvár, mi csodálatos van ebben?
Nem volt-e mindegyike olyan, mint egy vár?
Ej, Veli! Hangosan mondtam el tárikhját:
Örökké álljon fenn ezen a világon.
(981. év)

 

A négy kapu köze ember dereka vastagságú, 40 rőf magas cser- és tölgyfából, tömésfölddel készült, Nimród bástyájához hasonló palánkfal, amelyek fölött a lovasok dsiridet játszhatnak. Olyan széles ennek a várnak a belső fala, hogy a szélessége mindenütt ötven lépés. (…)

 

    A város előkelői a tudós emberekkel gyülekeznek össze, a katonák pedig a környéken őrködnek. A várnak messzelátó bástyája van, alatta pedig hadiszertár. Szulejmán khán dzsámija és a Király-kapu mellett a belső várban kút van, melynek vize olyan, mint életviz.

 

    Összesen húsz deszkazsindelyes ház van benne. Zerin-oglunak a háza igen szép és jelenleg a parancsnok lakik benne. A búzamagtár is itt van. Az egész várban kétszázhetven kisebb-nagyobb ágyú van; Isten őrködjék azok fölött. A három várban tíz iszlám városrész van. A külső várban öt keresztény városrész van. (…) Tíz imahely van, hétben a pénteki imádságot is végzik. A belső várban Szulejmán khánnak kis dzsámija, ólomtetejű fényes dzsámi, amelybe mindig nagy sokaság van. Egy magas minaretje van (…) 110 lépés magas; oda felmenvén, Szigetvár városát áttekintettem s 350 kerámites házat számláltam meg, míg a többi deszkatetejű ház volt. Itt Ali pasa dzsámiján kívül ólomtetejű dzsámi több nincs. (…)
Ali pasa e dzsámi háremjében keramittetjű kupolás sírboltban van eltemetve. A fürdő szögletében csorgókút és törvényszéki épület Ali pasa kegyes alapítványa. Memi aga cseri-basi dzsámija szép és díszes imahely. Ilyen még Huszein aga dzsámija is; ezek a híresebbek. (…)

 

Levegője kellemes; sok szépsége van; szilvája, cseresznyéje, almája híres. Lakosságának arcszíne fehér; a lakosok bosnyákok, de magyarul és horvátul jól tudnak. Fogságból szabadult s lábán bilincset viselő vitéze sok van és éjjel-nappal portyázásra járnak.