1661 - A horvát "szigeti veszedelem"

„Üdvözlet és tisztelet adassék a nemes és előkelő, hű és érdemes hősöknek, egész Horvátország és Tengermellék bátor vitézeinek…”

 

A horvát „Szigeti veszedelem”

 

„Andrianszkoga mora Syrena.” – azaz Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenájának, vagyis a „Szigeti veszedelem” horvát nyelvű adaptációja, öccsének, gróf Zrínyi Péternek tollából.

 

Zrínyi Miklós magyar nyelven írt eposzát hamarosan öccse, Zrínyi Péter (horvátul: Petar Zrinski) adaptálta horvát nyelvre, s itt hangsúlyos, hogy ezt írtuk; ugyanis nem fordításról van szó, hanem teljes adaptációról…

 

„Zrínyi Miklós munkájának dedikálásában a magyar nemességhez szóló dedikációval kezd, s klasszikus ’királytükör’ (azaz ’speculum regis’) helyett egyfajta nemzeti tükör (speculum nationis) szerepét felvállalván. (…)”

 

„…a politikai mozgósítás szándékát felmutató költői program horvát párhuzamának kidolgozása korántsem meglepő módon, Miklós fivérére, Péterre várt, aki a családi vagyon 1649. évi felosztásakor a horvát Zrínyi-birtokokat kapta, s Frangepán Anna Katalinnal, az egyik legbefolyásosabb horvát nemesi família leszármazottjával lépett házasságra. Miklós Syrena-kötetének horvát adaptációja, ’Adrianszkoga mora Syrena’ címmel Velencében hagyta el a sajtót, kilenc évvel a magyar eredeti után. Amint azt már címlap illusztrációja is mutatja, a Zrínyi-fivérek felosztották egymás között a kulturális és politikai érdekszférákat is. Eltérően a magyar kiadástól a horvát Syrena címlap előterében egy Péter által irányított hadi gálya látható, amely a horvát zászlóval fellobogózott vár felé halad. A kép hátterében ott van Miklós hajója is, amely pedig egy magyar erőd felé vitorlázik. Továbbá, ugyancsak eltérő Miklós könyvének címlapjától látható két sziréntől, amelyet még értelmezhetnénk egyszerű vanitas-allegóriákként, a Péter gályája körül úszkáló tengeri lények, két korona mellett, olajfa- és pálmaágat, láncot, kulcsot és jogart hoznak neki ajándékba, a győzelem és a hatalom legfőbb jelképeit, míg ő maga látható figyelemmel nézi őket. (…)
Mint Miklós magyar Syrenája, Péter horvát Syrenája is dedikációval kezdődik: „Üdvözlet és tisztelet adassék a nemes és előkelő, hű és érdemes hősöknek, egész Horvátország és Tengermellék bátor vitézeinek…”

 

A szerzőpáros – Zrinka Blažević és Suzana Cohan – eztán hosszan elemzik és bizonyítják, hogy Zrínyi Péter munkája – „Adrianszkoga mora Syrena” – nem fordítása, nem parafrázisa, hanem adaptációja Zrínyi Miklós „Szigeti veszedelmének”, amely nyelvi, ideológiai és poétikai szinten is a horvát közösség elvárási horizontjához igazodik.

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

lásd. Zrinka Blažević – Suzana Cohan: Zrínyi Péter – a hősteremtés irodalmi modellje és stratégiái. In: Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. szerk. Bene Sándor – Hausner Gábor. Bp. 2007. 137-164. (az idézett részek itt: 138-140.)

 

 

 

 

 „Üdvözlet és tisztelet adassék a nemes és előkelő, hű és érdemes hősöknek, egész Horvátország és Tengermellék bátor vitézeinek…”

Petar Zrinski: „Andrianszkoga mora Syrena.” dedicatio (1661)