1663 - Zrínyi Péter a nagy török háborúban

"Ez én vitéz öcsém, mind magyar, mind horvát…"

1663-1664

gróf Zrínyi Péter szerepe az 1663-1664. évi nagy török háborúban...

 

1663. októberében - egy nappal a vízvári csata után, hogy egy nappal rá, Zrínyi Péter Károlyváros közelében ismét nagy győzelmet aratott egy újabb török seregen, amely immár 1663 folyamán másodszor kísérelt meg támadást Zrínyi-újvár irányába.

 

Két nagy és jelentős győzelem volt, melyet a Zrínyiek nevét a megszabadulás lehetőségének reménységével aranyozta. Noha a vezérek tudhatták, hogy a török nagyvezér hatalmas serege szinte ugrásra kész. Amíg azonban az idősebb fivéren, Miklóson a hadak szervezése és vezetése nyugodott, addig Zrínyi Péter nagy vitézséggel biztosította a családi birtokok védelmét, sőt később a nagyvezér 1664. évi nyári támadásánál is többszörösen kitüntette magát a törökellenes harcban, mint ezt Esterházy Mars Hungaricus című munkájában is megjegyzi, például a Zrínyi-újvár ostromakor mutatott hősiességét hangsúlyozva. Míg Zrínyi Miklós a segítőhadak szervezésén munkálkodott és sietett a vár alá, ott öccse, Zrínyi Péter több rohamot is vezetett a védők felmentésére. "…tegnap reggel ment ostromnak az török, az revelinaban már benne is volt. A németek szaladtak is, de a magyar hajdúsággal megsegítettük s a törököt egyszerre kivágtuk az sáncból. Sok török veszett el, az mieinkben harmincig. Ez estve mintegy tízezren mentek csatára, Zrínyi Péter uram lévén előttük…"