1664 - Így látták a kortársak

Akire „a Gondviselés Európa sorsát bízta” – 1664 – ekkor így látták:

Így Szigetvár neve a törökellenes küzdelmek egyik legendás epizódját jelenti. Az erősséget a török többször ostromolta, és 1566-tól 1689-ig szilárdan a kezében is tartotta.

Zrínyi Miklós horvát bán 1566-os hősi küzdelmével Szigetvár neve fogalommá lett, nem csupán a hazai, de a kortárs európai közvélemény előtt is. És éppen a szigetvári hősök példáját zászlójára tűzve lép elénk a dédunoka, — a nemes egyszerűséggel — költő és hadvezérnek nevezett Zrínyi Miklós. A magyar irodalom első eposza, a Szigeti veszedelem emléket állít a szigetvári védőknek, de program is egyben: keserű aktualitás a török hódítók elleni kérlelhetetlen harc. A Zrínyiek ennek a harcnak a bajnokai voltak.

A költő és hadvezér Zrínyi törökellenes küzdelmei és a híres téli hadjárata lázba hozták Európát. Német, spanyol, francia, olasz és angol nyelvű életrajzok, röpiratok születtek és méltatták azt, akire „a Gondviselés Európa sorsát bízta”.

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat

Zrínyi Miklós volt az első hazánk fia, akivel a "modern" nyugati sajtó a legkiemelkedőbben foglalkozott. Íme egy nyomtatvány Zrínyi alakjával.

Az angol életrajzban, eredetiben így: „among whom the Excellent Count Serini seems to be the Heroe, upon whom Providence hath devolved the Fate of Europe...” In: Angol életrajz. In: ZK II. 69.