1664 - A pápa levele Zrínyihez

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
„…egy embernek a hírneve az oszmán hatalomban félelmet kelteni, a keresztény világban a reményt ébreszteni látszik.”

 

A pápa levele Zrínyihez – Európa hőséhez…

 

1664. április 19-én írta meg levelét VII. Sándor pápa gróf Zrínyi Miklóshoz – az 1664-es téli hadjárat után:

„Szeretett fiunkhoz, nemes gróf Zrínyi Miklós horvát bánhoz VII. Sándor pápa.

Szeretett fiúnk, nemes férfiú, üdvözlünk stb. Nemességed kimagasló erényeinek és egyedülálló bátorságának, mely férfiként elkötelezte magát, hogy a szent hitet védelmezze, pápai szeretetünk dicső bizonyítékaival tartozunk. Hiszen ezekben a keresztény közösség számára oly nehéz időkben semmi hírt nem kapunk Németföldről, ami ne szólna valamilyen nagyszerű cselekedetedről, amit mindenki együtt dicsér, annyira, hogy egy embernek a hírneve az oszmán hatalomban félelmet kelteni, a keresztény világban a reményt ébreszteni látszik. Így szeretett fiúnk, folytasd állhatatosan az utat, amin nagyon helyesen elindultál az igaz, örök dicsőség felé; és légy bizalommal, hogy nincs semmi könnyebb és jobb mód arra, hogy dicső nevedet az eljövendő századokra hagyjad, és hogy magad be tudjál lépni a mennyei hazába, miközben sok más embert buzdítasz és ihletsz arra, hogy kiváló tanújelét adják a tiedhez hasonló hitnek. Közöttük kimagaslik testvéred, Péter, akit legkegyesebb családoddal együtt atyai lelkülettel kiváltképp ölelünk kebelünkre, és szerető lélekkel fogadunk Szent Péter szeretetébe és védelmébe. Egyébként fogadd szeretetünk jeléül az ajándékokat, amelyeket küldünk: bár csekélyek, de szent áldásunk és indulgenciánk, melyet egy oklevél fog kinyilvánítani, nagyobb értéket ad nekik. Továbbá alázatosan kérjük a Seregek Urát, hogy míg Nemességed buzgón vívja harcait, támogassa mindig mindenható jobbjával. Ebben az ügyben kegyes és erkölcsös törekvéseidre szívből adjuk apostoli áldásunkat.

Kelt Rómában, Santa Maria Maggiorénál a halász gyűrűje alatt (eredetiben így „sub annulo piscatoris” – utalás a bibliai elsőként elhívott apostolokra, a halászokra Andrásra és Péterre, ez utóbbi, mint „Petrus – Péter a kőszikla, kire az anyaszentegyház épül, az első római püspök, vagyis pater patrum – Szent Péter utódja a római pápa) 1664. április 19-én, pápaságunk tizedik évében.”

 

Sz. M.