1664 - Zrínyi Miklós

"Ámbár a hősök sorsa az, hogy soha nem érthetik meg őket, és csak a közepes érdemű nagy embereket félik,…”

1664 – Zrínyi Miklós

Zrínyi Miklós egész életében – ősei útját, köztük is elsősorban dédnagyapja, a szigetvári hős példáját követve – küzdött az oszmán hódítók ellen. Egész Horvát- és Magyarországon, sőt egész Európában ez tette nevét ismerté.

"Ámbár a hősök sorsa az, hogy soha nem érthetik meg őket, és csak a közepes érdemű nagy embereket félik, ezt a férfit mégis megilleti, hogy egyformán szeressék és csodálják; és bár oly szilárd erény és igazi érték embere volna, hogy elhanyagolja a faragatlan tömegek kevésbé üdvös kénye-kedvének túlbuzgó teljesítését, mégis ahogyan nincs olyan nemesember Magyarországon, aki ne szolgálná, úgy nincs olyan paraszt sem, aki ne halna meg vele."

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

 A Zrínyi-család címere, korabeli metszet

Angol életrajz. In: ZK II. 115-116.