1664 - Zrínyi Miklós halála 3

„…kilehelte lelkét anélkül, hogy egy szót szólt volna.”

1664. november. 18.

Galeazzo Gualdo Priorato leírása Zrínyi Miklós haláláról…

 

„…úgy esett, hogy 1664. november 18-án miközben vaddisznóra vadászott, balszerencsés módon egy szeme alá érkező puskalövés végzett vele; amennyire később ki lehetett deríteni, miközben a vaddisznóval tusakodott, vagy Angelo nevű apródja, vagy egy Nádasdy gróf által küldött vadász lőtt, a vadkant akarván megsebezni. Még élt és lábára állt, mikor Lodovico Magliani szavojai lovag rátalált, kérdésére, hogy mi történt, annyit válaszolt, reméli, hogy nem kell másra gondolni; magát Istennek és a Boldogságos Szűznek ajánlva, fejét az említett Magliani vállára támasztva, kilehelte lelkét anélkül, hogy egy szót szólt volna.”

 

Lásd. Galeazzo Gualdo Priorato: Zrínyi Miklós grófnak, Horvátország bánjának élete és viselt dolgai. (ford. Bene Sándor) In: Zrínyiek a magyar és horvát históriában. szerk. Bene Sándor és Hausner Gábor. Bp. 2007. 389.

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.