1664 - Zrínyi Miklós halála 4

A kursaneci erdőben Zrínyi gróf halála helyén egy emlékoszlopot emeltek, melynek felirata - Forstall szerint - így szólt:

"Itt pusztult, kin nem győztek soha,
vadkanagyartól
elhullt Zrínyi - dicsőbb holta, ha emberi tett.
Őt ki ezernyi halált küzdött le
a vad viadalban,
Vadkan bírta le most, annyi vitézlet után.
Ő művét befejzete, letéve nagy élete terhét,
Ám ma hazánk sanyarú terhe miránk nehezül.
Égi magasból látja, hogyan fordul meg
sorsunk
S őt gyászolván hazánk összeomolva zokog.
Sors bona, nil aliud - volt óvó jelszava míg élt,
Sors keze vette el őt - sors mala, nil aliud.
Lám, ki csak él, mindenkire könyörtelenül
les a végzet
Jer közelebb hát, s lásd itt a halál tükrörét."

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

 

Zrínyi Miklós (1620-1664) csáktornyai emlékműve

 

lásd. Zrínyiek a magyar és horvát históriában. 336.