1664 - Zrínyi Miklós születésnapjára 7.

Zrínyi Miklós születésnapjára… (7.)

"...a hősök sorsa az, hogy soha nem érthetik meg őket..."

 

A hősök sorsa…

 

„Ámbár a hősök sorsa az, hogy soha nem érthetik meg őket, és csak a közepes érdemű nagy embereket félik, ezt a férfit mégis megilleti, hogy egyformán szeressék és csodálják; és bár oly szilárd erény és igazi érték embere volna, hogy elhanyagolja a faragatlan tömegek kevésbé üdvös kénye-kedvének túlbuzgó teljesítését, mégis ahogyan nincs olyan nemesember Magyarországon, aki ne szolgálná, úgy nincs olyan paraszt sem, aki ne halna meg vele."

 

Zrínyi egy korabeli angol ábrázoláson.

 

Angol életrajz Zrínyi Miklósról. In: Zrínyi Könyvtár II. főszerk. Klaniczay Tibor. Bp. 1987. 115-116.