1678 - Barsszentkereszti csata

A császáriak ellentámadása a Felvidéken, Thököly nagy veresége:

a barsszenkereszti csata

 

1678. november 1-én Thököly Imre vezette kuruc csapatok nagy vereséget szenvedtek el a császáriaktól a barsszentkereszti csatában, ezzel a gazdag bányavárosok feletti ellenőrzésük lehetősége semmivé foszlott…

1678 őszén Thököly portyázó seregei már komolyan veszélyeztették a király uralmát nem csupán a bányavárosok, hanem Zólyom, sőt az egész Felvidék nyugati területi felett is. A Thököly Imre vezette sereg javarésze magyarokból és nagyobb részt az erdélyi közvetítéssel francia pénzen fogadott lengyel zsoldosokból állt. Ezekkel sikeres hadmenete részeként éppen Hont, Bars és Nógrád vármegye területének kisebb-nagyobb várait hódoltatta, amikor híre érkezett, hogy a császáriak nagyobb erőkkel készülnek ellentámadásra, éppen a gazdag bányavárosok megvédése érdekében. gróf Pálffy Károly, Würmb gróf és Dünewald generális vezette csapatok Barsszentkertesztnél megütköztek 1678. november 1-én a kurucokkal. A források eltérnek nem csak abban a tekintetben, hogy eltérően november első illetve mások a hónap harmadik napjára teszik e csatát, de abban is, hogy némelyek szerint Thököly Imre személyesen is részt vett az ütközetben, míg mások szerint csak vezérei voltak jelen.

Mindenesetre a csatában az addig diadalmas kuruc-lengyel had súlyos vereséget szenvedett (a kurucok vesztesége 1500 halottra tehető), s Thököly visszahúzódott Felső-Magyarország területére, egészen a Tisza vonaláig.