1691 - Hungária allegóriája

A török elleni harcok hőseinek allegóriája, 1691

 

A jezsuiták nagyszombati kalendáriuma örökítette meg Hungária allegóriáját, illetve a törökellenes küzdelmek héroszainak allegorikus alakjait. Az ábrázolásban a Hungáriát jelképező koronás-pajzsos nőalakot hat babérfa szegélyezi, fegyverekkel és páncélokkal felékesítve. Mind a hat fa egy-egy magyarországi, illetve horvátországi bajnokot jelöl, akik a XVI. század folyamán (s ez itt hangsúlyos, hiszen a későbbi hősöket nem ábrázolja) életüket s vérüket nem szánva küzdöttek a török hódítók ellen.

 

Elsőként Logodi Simont - Szabács védelmezőjét (1521), aztán 1552 hőseit, a drégelyi hőst Szondi Györgyöt, és az egri csillagot, Dobó Istvánt, egy-egy fa jelképezi a szigeti oroszlán, gróf Zrínyi Miklóst, és Krupa várának hős védelmezőjét, Bakics Mátyást (1565-ben Szokollii Musztafa pasával szemben védelmezte és halt hősi halált); végül a hatodik fa Sávoly Tamást és Gróff Lénárdot jelképezi, kik 1567-ben János Zsigmond erdélyi hadai és török szövetségesei ellen védelmezték Nagybányát.

 

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal

 vö. Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Bp. 1986. 119.