1526 - A mohácsi csata előtti napokban

„…a királyok bölcsének csel esetén nem szabad bíznia az ellenség mesterkedésében.”

 

1526. augusztus 23-án az ifjú török szultán, I. Szulejmán hadserege – immár második ízben indulva magyarországi hadjáratára – megérkezett a Dráva mellé, Eszék közelében teljes erejével átkelt a folyón.

 

Eközben az összesereglett magyar királyi had is a Duna mentén közeledett északi irányból. Augusztus 20-át megelőzően Bátánál táboroztak – egy nagy sereg, az erdélyi vajda, Szapolyai János vezetésével még nem rég indult csak el a tordai gyülekezőhelyről – s ott haditanácsot tartottak, ahol a király, II. Lajos a nevezetes vitézét, az Alsó-Magyarországi Főkapitányt, Tomori Pál kalocsai érseket tette meg a hadsereg fővezérévé. Tomori és vele Perényi Péter temesi ispán egy kisebb sereggel nyomban a szultáni sereg elé indultak, hogy a Dráva folyó bal partjára átkelt török hadak mozgását a Karasica folyócska mentéről szemüggyel tartsák, és a felvonulásukat zavarják. Az sorozatos összecsapások az ütközet előestéjén, már augusztus 26-án megkezdődtek.

 

Lázas előkészülettel készül a királyi had a csatára. Tudjuk, hogy az országbíró, Drágffy János két végrendeletet is készített – tegyük hozzá nagyon előrelátóan, az elkövetkező ütközetben – a mohácsi síkon ő vitte a Magyar Királyság zászlaját, majd ő is halálát leli. Ezen végrendeleteket ismerjük, melyben Katalin, Zsófia és Magdolna leányai számára rendelkezik.

A miniatúra perzsa nyelvű felirata:

„Így adott választ a hős Lajosnak a bölcs tudós öreg: hogy a királyok bölcsének csel esetén nem szabad bíznia az ellenség mesterkedésében.”

Topkapu Szeráj Múzeum. leltári szám Hazine 1517. oldaljelzet 200a. méret: 22,5x14,5cm

Amikor 1526 végzetes augusztusa elérkezett és a török szultán nagy hadsereggel közeledett, a király, II. Lajos, a mohácsi mezőről egy kétségbeesett üzenetet küldött a horvát rendeknek és vezetőiknek, Erdődy Simon zágrábi püspöknek, és Batthyány Ferenc bánnak:

"…siessetek hozzánk. Újból csak bíztatunk benneteket és meghagyjuk, a leggyorsabban siessetek hozzánk, az ellenség szemünk láttára borítja lángba országunkat, több helyütt. Mindenképpen várlak titeket. Mihelyt megjöttetek, Isten segítségével tüstén megütközünk. Tehát nagyon siessetek.

Kelt mohácsi táborunkban, Szent Bertalant követő szombaton, 1526. Lajos király saját kezével. Gyorsan gyorsan gyorsan. Úgy siessetek, hogy holnap hajnalban itt lehessetek, ha nem előbb."

Magyar Leveleskönyv I. 72.