1529 - Szulejmán Bécs ellen vonul

1529. május 10-én indult meg a fiatal török szultán, Nagy Szulejmán szultán hadseregével Bécs ellen. Az 1526-os mohácsi csatában győzedelmes török uralkodó főtörekvése Bécs megszerzése és a Habsburg-dinasztia hatalmának letörése volt. Bécs ostromát sikertelenül vitte véghez és elvonult a császárváros alól, de nem mondott le a Magyar Királyság és Bécs, tágabban egész Közép-Európa meghódításának tervéről… melyet részben sikerrel végre is hajtott.

 

Már a mohácsi csatában való török győzelem is, de különösen a Bécs elleni hadjárat nagy riadalmat váltott ki Európában, és különösen Németországban. Nem véletlen, hogy I. Ferdinánd magyar és cseh király nagy reményeket fűzött bátyja, V. Károly német-római császár, spanyol és nápolyi király segítségéhez. 1530-ban éppen egy évre rá, hogy Szulejmán szultán Bécs ellen vezette seregét összeült a német birodalmi gyűlés Augsburgban. Meg is hallgatták a magyar rendek segélykérését, s a Habsburg király követeit, de a vész elvonultával már nem érezhették oly sürgetőnek a kérdést, s a számukra égetőbb vallási megosztottság kérdésében döntöttek… Az oszmán-török fenyegetés a szultán visszavonulásával nem tört meg.

 

Egyébként az 1529-es bécsi védelemben a fiatal Zrínyi Miklós is részt vett, s a források tanúsága szerint vitézül kitűntette magát… Ő és a szultán még találkozót adnak egymásnak életük alkonyán, 1566-ban Szigetváron.

 

 Az ifjú Nagy Szulejmán szultán (1520-1566), egy ismeretlen olasz mester munkáján.