1541 - A renegátok öszeírása

1541. április 15. Összeírják a magyar renegátokat a török seregben

Buda bevétele előtt néhány hónappal, 1541 áprilisában készült az a zsoldlista, amely a Magyarországra nyitott török "kapu", a Galambóctól Eszékig húzódó határvonal 15 várának és 2 megerősített városának 5249 katonáját vette számba. Ennek az összlétszámnak (sok boszniai, szerémi, albán, belgrádi stb. utónevűn kívül) 18%-át renegát (keresztény hitről az iszlámra áttért) az ún. Abdullah-fiak, 37%-át keresztény szerbek (rácok) tették ki.

 

Az állománynak tehát több mint felét, legkevesebb 55%-át a Balkán népei adták. A balkáni származású katonák a garnizonok kevesebbre becsült alakulataiban, a gyalogos azabok és a lovas martalócok között szolgáltak (az utóbbiak testülete nagyobbrészt keresztényekből állt), de bőven jutott belőlük a tüzérek és a várak iparosai közé is. Ha egy adott várban az állomány nagyobb részét e gyengébb alakulatok alkották, a balkáni részesedés még magasabbra szökött.