1542 - Nádasdy Tamás kinevezése

Nádasdy Tamás országbíró és országos főkapitány...

 

1542. december 22-én neveztek ki az uralkodó, I. Ferdinánd király Magyarország egyik leghatalmasabb földesurát, Nádasdy Tamást országbíróvá és egyben országos főkapitánnyá is. Nádasdy Tamás korának igen művelt, és nagy mecénás reneszánsz műveltségű főura ezzel, az országbárók, az országzászlós urainak második legfontosabb pozícióját foglalta el. Maga is részt vett a törökellenes küzdelmekben, s a két király – a Habsburgok és Szapolyai János király – viszályában is. Mint ilyen jelentős részt vállalt a magánvagyonával az ország védelmében is. Hiszen ekkor jelentős szereppel bírtak a védekezésben a főnemesek magánkatonaságai. Egy-egy vagyonosabb főúr jelentős számú fegyverest tarthatott zsoldjában. Az országbíró, majd nádor, Nádasdy Tamás, kinek birtokai szintén a török portyák irányába feküdtek. Sárvárott ezer harcost tartott fegyverben, fele-fele arányban lovasokat és gyalogokat, kiknek évi zsoldja 19 551 forintot tett ki.

 

Nádasdy addig már Vas vármegye főispánja és egyben a horvát báni méltóságot is viselte volt. Igaz, hogy 1546-ban többszöri kérelmére a király felmentette az országos főkapitányi tisztből, de később, 1548-ban újólag őt nevezték ki erre a posztra, 1552-ben azonban újra lemondott. 1554-ben választották meg nádornak (Báthory András és Batthyány Ferenc ellenében).

Nádasdy Tamás és felesége, Kanizsai Orsolya egyesített címere

egy fametszeten a korabeli nyomtatott Újtestamentum fedlapján...

 

Nádasdy Tamás egyik legfontosabb fegyver- és bajtársa és mondhatni barátja volt – a később szigeti oroszlánként híres – Zrínyi Miklós. Számos fegyvertényt együtt hajtottak végre – melyek közül a legnevezetesebb a „babócsai diverzió” volt (1556. júliusában), mikor is a szigetvári erődítményt ostromló Khádim Ali budai pasa erejét sikeresen megosztották és elvonták Sziget alól, felmentve ezzel Horváth Márk kapitány kimerült védőit... Később is számos alkalommal együtt indítottak hadi vállalkozásokat. Máskor amikor a Porta számon kérte Horváth Márkót, hogy a csapatai miért fenyegetik szüntelen és dúlják a mohácsi szandzsák területét, miért ejtenek foglyokat – amiként most is Szigetben raboskodik számos muszlim utazó és szpáhi – akkor a szigeti várkapitány azt írta válaszul, hogy ő erről semmit sem tud, s a portyákat Zrínyi Miklós és Nádasdy Tamás vitézei hajtják végre (!).

 

Az is egy érdekes momentum, hogy amikor 1562-ben meghalt a már a korszak egyik neves politikusaként és katonai vezetőjeként szállt sírba. Nádasdy Tamás, az ország nádora halála után, a bécsi kormányzat egészen negyvenhat esztendőn keresztül betöltetlenül hagyta ezt a magyar alkotmányban kiemelten fontos tisztséget,

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat