1545 - Uléma boszniai pasa támadása

1545. májusának első felében a nevezetes boszniai pasa, Uléma betört a horvát végvidékekre. Legnagyobb ellenfele a horvát bán, Zrínyi Miklós volt, aki nem csaupán azért védelmezte oly szívósan a reábizott tartományt, Horvátországot, mert ez volt a hivatalából és címéből adódó legfontosabb kötelessége és feladata, hanem azért is, mivel családi birtokainak nagy része is pontosan a török hódítók csapásainak állandóan kitett területeken feküdtek (jelentős részét meg is szerezték a hódítók).

 

Éppen ekkor is a nagy ellenfélnek számító Uléma boszniai pasa pusztított és rabolt a horvát végeken. Szelnice mellett összecsapott Zrínyi fegyvereseivel és vereséget mért a horvát bán seregére.

 

A kor főrendjeiről érdemes Klaniczay Tibor véleményét felidéznünk, mert meglehetősen elfogadható jellemzést kapunk e korszak nemességéről:

"szélsőségek között élték életüket; tetteik, politikai állásfoglalásaik tele voltak ingadozássokkal. Cselekedeteik mozgatórugói között nagy szerepet kapott a pénz, a hatalomvágy, a földbirtok halmozására, növelésére irányuló törekvés is. Politikai magatartásuk, állásfoglalásuk nem egyszer ingadozott akár a törökkel, akár a némettel szemben. Harcoltak egymással, jóllehet minduntalan kénytelenek voltak összefogni hol a török, hol mások ellen. Ám ha ezeket a főurakat életük sodrása olyan posztokra állította, ahol érdekük volt kitartani, akkor ott makacsul és hősiesen helytálltak, s a haza minden rögéért készek voltak, ha kellett, vérüket ontani."

Ilyenek voltak csak nem mindannyian, Török Bálint, avagy Perényi Péter és Zrínyi Miklós is, aki kimagaslott kortársai közül katonai tehetségével.

 

Zrínyi Miklós