1549 - Dervis bég és a somogyiak

Dervis bég és a somogyiak.

 

Dervis bég, a pécsi török hadparancsnok, mivel a szigeti őrség átcsapott a török területre, 1549-ben panaszt emelt Istvánffy Pálnál - a ki királyi megbizottként tartózkodott Szigetvárott - Segedh György, a szigeti őrség parancsnoka ellen:

 

"a ki a népet nemcsak hogy elszökteti, de a szegénységen sok romlást és kincset vesz",

 

melyről a bégnek lajstroma van. Ugyanebben az évben újból Istvánffyhoz fordul, mivel

 

"a szigeti őrség elrontja a hatalmas császár földjét, a siklósi és a görösgali utat lesik, a mecseki és a fehérvári utat pedig elállják".

 

Dervis bég, miután látta, hogy hiábavaló a panasza, több ízben Szigetvár alá vonult. 1550-ben nagyobb haddal indult portyázó kirándulásra Somogy vármegyébe, hol azonban, a Rinya vidékén, a babócsai várból kitört Báthori András gyalogosai ütközetben megverték, 460 lovát pedig zsákmányul elvitték. A menekülő Dervis bég hadát útközben, Kálmáncsehinél, az Allia Mátyás vezérlete alatt álló koroknyai őrség lepte meg, úgy hogy csak seregének romjaival tudott Pécsre eljutni (Németh Béla i. m. 105.).

 

Még ebben az évben Tahy Ferencz, Vízvár ura, lett Szigetvár kapitánya, kinek engedélyével a szigeti őrség az év őszén portyázó kirándulást tett a Drávántúlra, Verőcze vágymegyébe. Mintegy 250-en vettek részt a szigetvári őrségből e kirándulásban. De vállalat balul ütött ki, a portyázók harmadrésze odaveszett, így azután a szigeti őrségnek egy időre elment a kedve újabb kirándulástól.