1551 - Szigetvári "leltár"

1551-ben a törökök támadásai és portyázásai felélénkültek a horvát és a magyar végvidéken – nem véletlen, ezek a kisebb akciók az elkövetkező, 1552-es nagy török támadás előkészületei voltak…

 

Tahy Ferenc kapitánysága alatt is szembesültek a szigetiek a megálánkült török támadásokkal, számukra azonban érdekesebb, hogy éppen ebből az időből rendelkezésünkre áll egy lista, mely a hadi felszereléseket írta össze tételesen. Ebből képet kaphatunk a vár felszereltségéről, egészen pontosan arról, amely a három nagy kapitány, Kerecsényi, Horváth és Zrínyi – kik mind inkább a védelmi erő fokozására törekedtek – előtti állapotok miként is állottak a királyi Szigethben.

 

„1551. Sziget várában és városában április 22-én talált és számbavett hadi eszközökről, gépekről, ágyúkról, szakállas puskákról, gyolyókról, lőporokról stb.

 

Belső vár.
A belső vár első tornyában (im prima turri interioris arcis) 2 légelyben (tunella) puskapor, összesen 3 mázsa tartalommal.
Az említett torony tetején egy 9 araszos sugárágyú. Ugyanott 2 mozsárágyú. Ugyanott 6 szakállas puska. Ugyanott 12 tüzes labda, 4 tüzes lámpa, 2 vas öntőforma sugárágyú golyóhoz, 2 kő öntőforma sugárágyúhoz, 40 csuporba elkészített tüzes labda, egy rézcsiga.
Ugyanezen tornyon alatti helységben 1 hordóban kén, ahogyan azt szemrevételezni lehet, 2 légelynyi ami kitesz 2 mázsát. Ugyanitt kén 1 légellyel. Ugyanitt 7600 golyó szakállas puskához.. Ugyanitt 215 vasgolyó ólommal bevonva sugárágyúhoz való. Ugyanitt nagyobb lőfegyverhez való 56 nagyobb vasgolyó. Ugyanitt 31 újonnan készített tüzes nyíl, 5 tüzes lámpás. Az említett helységgel szemben átellenben levő másik helységben 135 vasgolyó sugárágyúhoz.
A torony közelében lévő palotában 11 szakállas puska. Ugyanitt 1 törött szakállas. Ugyanitt egy kézimalom 3 kővel.
A belső vár nyugat felé néző kőbástyáján egy 10 araszos sugárágyú. Ugyanitt szakállas puskához való por egy félig telt hordóban.
A belső vár boltozatos helységében faltörő ágyúhoz való 10 nagyobb vasgolyó. Ugyaitt 2 köteg vas. Ugyanitt 32 nagyobb és kisebb darabra vágott ólom. Ugyanitt 3 teli és egy félig telt edényben puskapor. Ugyanitt egy hordóban 6950 golyó szakállashoz. Ugyanitt 277 vasgolyó kisebb sugárágyúhoz. Ugyanitt két üres láda.
Továbbá a belső vár boltozatos helységében, ahol a poskaport őrzik szakállas puskához való por 40 teli és egy félig telt kisebb-nagyobb edényekben, ami összesen kitesz 50 mázsát. Ugyanitt 2 légely kén, 18 dárda, 8 tüzes koszorú, 3 tüzes labda.
Továbbá a belső várban van még 5 tüzes labda, 7 újabb készítésű tüzes nyíl, és egy nagy rézmozsár puskapor zúzásához.

 

Középső vár.
A középső várban a dél felé néző bástyán egy 15 araszos nagy ágyú, 5 nagy vasgolyó, 3 kőgolyó kisebb ágyúhoz. Ugyanezen a bástyán 16 szakállas puska, egy 8 araszos sugárágyú, 2 tüzes labda, 40 kőgolyó sugárágyúhoz.
Különböző helyeken 4 nagyobb üst.
A konyhában 2 nagy rézmozsár és egy kisebb mozsár.
Továbbá a középső vár északi bástyáján egy 6 araszos réz mozsárágyú, hozzá 8 kőgolyó, 7 szakállas és még egy szakállas és egy törött szakállas, 7 tüzes lámpa.
Ugyanitt a középső vár kapuja közelében 16 prágai szakállas puska, melyekről azt mondják, hogy Tahy Ferenc úr vásárolta. Továbbá a középső vár keleti bástyájában salétrom só 4 nagy hordóban. Továbbá kétkerekű hadieszköz sorbahelyezett lőfegyverekkel (ti. seregbontó – megjegyzés tőlem.)
E bástya közelében közepes méretű sugárágyúhoz 56 kőgolyó. Ugyanitt nagy ágyúhoz 15 kőgolyó.
Továbbá a középső vár kapujában 5 szakállas puska, 12 kézi puska, 4 béklyó, 3 dárda.

 

Külső vár.
A külső vár keletre néző bástyáján egy 6 araszos kisebb sugárágyú. Ugyanott 3 prágai szakállas puska, 1 cseteki szakállas.
A középső vár kapuja előtt egy vasból lévő 9 araszos nagyágyú. A külső várban egy szárazmalom és a malomhoz 2 ló.
Továbbá a külső vár keletre néző bástyáján egy 9 araszos sugárágyú. Ugyanott 10 szakállas puska. Ugyanott egy kőhajító gép 4 araszos. Továbbá a külső vár kapuja felett puskapor gyártásához 2 rosta. Ugyanott 7 szakállas puska. Továbbá a külső vár déli részén lévő bástyán egy vasgolyót vető 9 araszos sugárágyú. Ugyanitt egy tüzes lámpa, és 7 szakállas puska. Az előbb említett bástya alsó részében vasgolyót vető 6 ½ araszos sugárágyú. Ugyanitt egy vasgolyót vető kisméretű sugárágyú 5 araszos. Vörös nevű. Ugyanitt egy két kerekű mozsárágyú.

 

A gyalogosok, vagyis Sziget vár és város kapuőrsége.
A belső vár kapujában Czyrkos Márton tizedes és 9 gyalogos.
A középső vár kapujában Horváth János, Gorgay Ferenc helyettes-várnagyokkal 25 kapuőr.
A külső várban Bornemissza Péter kapitánnyal 23 gyalogos.
Továbbá Sziget város nyugati, vagyis Geresgal felé nyíló kapujában Wayda Ágoston kapitánnyal 30 gyalogos.
A város másik, a keletre nyíló kapujában Kys Jakab kapitánnyal 29 gyalogos.
A gyalogosok száma összesen 116.
A várban lévő élelmiszerek.
Továbbá a belső vár nagy pincéjében nagy hordó bor, köbölét 10 pinttel mérve összese 257 köböl. Ugyanott másik nagy hordó bor köbölét ugyancsak 10 pinttel mérve 280 köböl. A kettő együtt 537 köböl.
Továbbá 4 régi szalonna, 3 régi erdei szalonna, 35 új szalonna, 80 sódar, 11 húsos részek nélküli régi szalonna, 28 húsos részek nélküli új szalonna, 70 kocka só, 19 méhkas. Dézsma és majorsági gabona 1550. évről 8 kazal, 1549. évről 1 kazal. Liszt kb. 32 köböl.

 

Sziget városában lévő sugárágyúk, szakállas puskák, puskapor stb.
A város nyugati kapujában 9 szakállas puska, 282 golyó.
Az első, új bástyánál 4 szakállas puska, 65 golyó, 2 pint puskapor.
A második új bástyánál 4 szakállas, 200 golyó, 1 pint puskapor.
A harmadik régi bástyánál egy 6 araszos sugárágyú, 3 szakállas puska, 75 golyó, 2 ½ pint puskapor.
Késás bástyán egy 3 araszos mozsárágyú. Ugyanott 5 szakállas puska, 135 golyó, 1 pint puskapor, ugyanitt egy 7 ½ tenyeres sugárágú.
A kelet felé néző nagy kapu mellett egy 9 ½ araszos sugárágyú. Ugyanennél a kapunál 9 szakállas puska, 596 golyó. Henyey bástyánál 4 szakállas puska, 160 golyó, 2 pint puskapor. A város falán elhelyezve a három említett ágyúhoz 50 vasgolyó. (…)”

 

Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai. 1546-1565. Pécs. 1989. 95-98.