1552 - Elmaradt zsold (örök téma azidőben)

1552. május 24-én kelt az a levél, melyben Miksa főherceg utasítja a Pozsonyi Kincstárat, hogy a szigeti katonák elmaradt zsoldfizetéséről és a vár védelmi rendszerének kijavításáról gondoskodjék...

 

"Miksa levele a Pozsonyi kincstárhoz


A tisztelendő egri püspökhöz írt leveletekből, amelyhez csatolva volt Tahy Ferenc szigetvári kapitányé is, kegyesen tudomásul vettük, hogy ott katonák tovább nem tartózkodhatnak, részint mert nincs fizetés, részint mivel annak a helynek és a védelmi területnek leomlása miatt lehetetlen ott maradni. Mindezekre tinéktek így válaszolunk: Először, ami az említett katonák fizetését illeti: gondoskodni fogunk, hogy azt a pénzt késedelem nélkül, legfeljebb három napon belül oda átutalják. Ezért Őfelsége nevében kegyesen elvárjuk, hogy ezen rendeletünket az említett Tahynak azonnal, ezek kézhezvétele után írjátok meg, és jelezzétek neki, hogy a katonákat figyelmeztesse, várják meg a zsoldot és ne távozzanak el. Az erődítmény kijavításáról Őfelségének intézkedését korábbról ismeritek, amely szerint ebben a munkában mindent fölhasználhattok, hogy amilyen hamar csak lehet, ennek kijavítása megtörténjen és befejeződjék.
Kelt Vienna 1552. május 24.
                                                                                                                           Miksa. s.k."

 

Szigetvári levelek a török Hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 58.