1552 - Szigetvár behajtott adója

Sziget várában a Szent György vértanú ünnepén behajtott adóról…

 

Kivonat az 1552. évben, Szent György vértanú ünnepén és Szent Lukács evangélista ünnepén behajtott 75 dénáros hadiadóról szóló jegyzékben – mely eredetije igen szakadozott – olvasható, hogy az összes bevétel: 4703 Forint volt, a kiadások pedig 4115 Forintra és 63 dénárra rúgtak volt; ezenkívül behajtottak még 587 Forint 50 dénár hátralékot.

 

A tételekből kitetszik, hogy például a bástyák, a vár és város sáncainak javítására 410 Fornint 88 dénár. Azt is innen tudjuk meg, hogy az építésznek 4 hónap alatt napi 10 dénár fizetség járt, ami 12 Forint összeget jelentett összesen. A nevezett építész Pantha Máté azonban a munkák bérére kapott még 260 Forintot is.

 

Olvashatunk itt arról, hogy a Szigetben szolgáló vitézek miféle kifizetésben részesültek; Ibafalvy Ferenc például 4 lóval végzett szolgálataiért kapott 38 Forint 40 dénárt, míg a kapitány – aki ekkor Dersfy Farkas volt – a Magyar Kamara rendelkezése szerint 240 Forintot kapott a szolgálataiért.

 

A következő évben – 1553-ban – a gyalogosok között összesen 200 Forintot osztottak ki, míg a hadbiztosokat kísérő lovasoknak, számszerint 110 főnek (!) – kiknek pénzük elfogyott mikor már Korotnára kísérték a számvevő tiszteket – kifizettek 32 Forintot.

 

EXTRACTUS SUBSIDIORUM ANNI 1552. PER 75 DENARIOS PRO FESTIS BEATI GEORGII MARTIRIS ET BEATI LUCE EVANGELISTE EXACTORUM.

(MOL E-554 FOL. LAT. 1347, FOL 207-208.)
lásd. Tímár György: Királyi Sziget. Pécs. 1989.