1554 - Csobánc sikertelen török ostroma

Csobáncot sikertelenül támadja a török…

 

1554. november 3-án kelt levelében Nádasdy Kristóf írta, hogy a törökök most Csobánc ellen támadtak, de szerencsére Gyulaffy László – ki ekkor Pápán szolgált – most Csobáncon volt és a várat sikerrel megvédte…

 

Gyulaffy pápai szolgálatai idején sem vehette le tekintetét a Balaton-felvidéki birtokairól, s bár maga is szűken volt anyagi javakban – a katonai zsoldjáról nem feledkezett meg. „Nádasdy Tamást éppen emiatt arra kéri, hogy 100 forintnyi követelése helyett gabonát adasson neki, mert igen megszűkült.

 

’Jól tudja nagyságod, - írja Nádasdynak –, hogy mikor az erdélyi hadban nagyságoddal voltam (ti. a királyi hadban 1551-ben elkísérte a nádort), nagyságodnak mindenben örömest és híven szolgáltam. Ezután is nagyságodnak mindenkor kész szolgája vagyok, valamikor nagyságod parancsolja.’

 

A nagy fizetetlenség miatt a király zsoldjából ugyancsak nehéz volt megélnie. Pedig neki Csobánc őrzése is sok gondot adott. Ezt az utolsó családi fészket ugyanis mindenáron meg akarta őrizni. S bár Pápán szolgált, a fél szeme mindig Csobáncon volt. A török ugyanis, hogy Gyulaffyt bosszantsa, váltig nyugtalanította a kis Csobánc várát. Nádasdy Kristóf tudósítása szerint 1554. november havának első napjaiban is ostrom alá fogta a török Csobáncot. ’De – írja Nádasdy – Isten úgy adta, hogy estennen hazament volt Gyulaffy László; Horváth Gáspár is vele volt… És törökök váltig ostromolták; de semmit nem tehettek nekik. Be is hágott volt bennök, még a virrasztónak is fejét vették az fokon; de valahogy Isten úgy adta, hogy ismét kiverték.’

 

A töröknek visszaverése nem kicsiny munka volt, mert hiszen Csobáncnak csak maroknyi őrsége volt, s falai is düledezőben állottak. Alig egy hétre a föntebbi támadás után, Csobánc kőfalai le is dőltek. Maga Gyulaffy jelenti ezt november 11-én – írván –, hogy fával támogatja, s földet veret rá. Egyben kéri Nádasdy Tamást, hogy legalább 20 darabontot szerezne a királytól Csobánc várába.”

 

Csobánc látképe egy XVII. század végéről való metszeten.

 

lásd. Gyulaffy László levele Nádasdyhoz 1554. január 16. Pápáról.
Nádasdy levlt. Nádasdy Kristóf levele Kanizsay Orsikához Pápáról 1554. nov. 3-án.
Uo. 1554. nov. 11.

lásd. Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp. 2010. (reprint) 164.