1554 - I. Ferdinánd levele

1554. október 15-én kelt I. Ferdinánd király levele, melyben utasítja a Pozsonyi Kincstárt, hogy a szigetvári építkezéseket a jó idő beálltával – a következő esztendőben folytassák. Arról is rendelkezik, hogy bár a pestis miatt a gyalogság száma is megfogyott, most – a törökkel való fegyverszünet miatt – nincs szükség a létszám feltöltésére (!!!). Láttuk már számos alkalommal e fegyvernyugvás valóságát. Ugyanitt a király arról írt, hogy el kell küldeni a három kért tüzért, és az egyéb hadi felszereléseket Szigetbe (120 vaslövedék, 120 ólomlövedék, 10 mázsa kén, 50 fűrész, 150 kézi fegyver, 100 kisebb-nagyobb falfúró, 200 kisebb-nagyobb szekerce (bárd), és 500 lándzsa. Rendelkezik a zsoldhátralékok kifizetéséről is… stb.

 

A levél azért különösen izgalmas, mert egy esztendőre rá, már pontosan tudjuk, hogy nagyobb támadás érte Szigetvárt – ha ezt még nem is nevezhetjük igazán ostromnak.

 

Szigetvári levelek a török hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár. 1982. 64-65.