1555 - Éber vigyázás

1555. márciusának első napjaiban Sziget várának kapitánya, Kerecsényi László éberségben volt, mert a kikelettel ímhol a török végházak népei is kikeltek, s portyázásokra indultak. Erről az éber vigyázásról tudósítja Babócsa kapitányát, Selpy Istvánt és egyben figyelmezteti őt is az éberségre:

 

"A mi felderítőink és megbízható embereink jelentették nekünk, hogy a törökök próbálni indultak. A szomszédos táborok is rögtön kora tavasszal megérkeznek megszállás és ostromlás végett. Mindenekelőtt Galambokot, Komárt és Karost akarják feldúlni. Azt már megírtuk a főuraknak, hogy Őnagyságaik ügyeljenek az ellenség szándékára, hogy ellenintézkedést tudjanak tenni. Nagyságod is legyen éber, és szomszédjait is figyelmeztesse, hogy óvakodjanak a törökök cselvetéseitől. Amint Nagyságod az itt elsütött ágyúk hangját meghallja, Nagyságod is adhat hírt ágyúlövéssel a szomszédjainak. Az éberségre vonatkozó minden egyéb rendszabályt is be kell tartani. Jó egészséget kívánok a szigeti várból!

1555. március. 5.
Ladislaus Kerechényi comes Baraniensis et prefectus Regie Maisestatis in Zygeth"