1555 - Az ágyúgolyókról pár levél

1555. június 7-én kelt levelében, Habsburg Miksa főherceg – a trónörökös – utasítja a Pozsonyi Kincstárt, hogy a szigeti erődítmény ágyú- és hajítógépgyolyóiról rendelkezenek abban, hogy a megfelelő méretűeket és mennyiséget szállítassák oda, Szigetbe…

 

„Miksa a Pozsonyi Kincstárhoz


Kegyesen tudomásul vettük tőletek, kedves híveinktől az ágyúgolyók méretét, amelyek nagyobbak, mint amiket a Szigeti várba kellene rendelni a hajítógépekhez. Kegyesen meghagyjuk nektek, hűséges híveinknek, hogy a fent említett méretű golyókat is szállítsátok oda.
Maximilianus m.p.”

 

Aztán ugyanezen ügyben – egy hét múlva, 1555. június 15-én – újólag kiment egy levél:

 

„Miksa a Pozsonyi Kincstárhoz


Hogy megismerjük a Szigetben lévő ágyúkhoz tartozó nagyobb golyók minőségét és mennyiségét, amelyeket Őfelsége megbízottai legutóbb az elmúlt napokban Szigetbe küldtek, továbbá azt, amit a magyar királyi kincstárba szállítottak, és most is itt vannak, sürgetve hívunk föl benneteket, hogy az ilyen golyók méreteit és mennyiségét, ami a kincstárban nálatok van, minden késedelem nélkül a leggyorsabban szállítassátok el Bécsbe és Őfelsége udvari kamarásainak adjátok át.
Legyen erre gondotok!
Miksa s.k.”

 

E-21. Fasc. 10 N-12., E-21-fasc. 10. N-23.


Lásd. Szigetvári levek a török Hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 70.