1555 - Horváth Márk kinevezése

1555. december 31-én a király, I. Ferdinánd kinevezte Horváth Márkot Szigetvár élére, és újólag rendelkezett a katonaság állapotáról:

1555. XII. 31. Bécs

Ferdinánd a Pozsonyi Kincstárhoz

Úgy gondoljuk, tudomásotokra kell hozni nektek, hűséges híveinknek, hogy nemes, hűséges és általunk kedvelt Horváth Markóval a mi Szigeti várunk kapitányságának átvételéről a legutóbbi napokban milyen módon és milyen föltételek mellett jött létre megegyezés itt Bécsben. Mindezeket a következő cikkelyekből, hűséges híveink, megfogjátok ismerni. Íme lássátok!
A mi kapitányuk ott akar működni és hajlandó a várőrség élére állni azokkal a föltételekkel, amelyekkel a mi akaratunk is egyezik. Mindenekelőtt: hogy ott rendszeresen tartózkodjék (állomásozzék) kétszáz lovas az Ő vezetésével és hatszáz magyar gyalogos. Azoknak a katonáknak helyébe, akik most hiányoznak, újak fogadtassanak zsoldba. Ami pedig az Ő helyzetét illeti, elhatároztuk, hogy mindazt meg kell kapnia, amit a legutóbbi kapitánynak ezelőtt is nyújtottunk. Nem akarunk tehát más módon járni a vár jövedelmének beszedésében, a számadások megőrzésében és a pénzelszámolásokban való vizsgálatnál. Megfontolva azonban, hogy a katonák ilyen veszélyes helyzetekben nem akarnak szolgálni, ha rendkívüli jutalmakkal és ajándékokkal nem támogatják őket, ezt kegyesen tudomásul vesszük. Nekik erre a szétosztandó jutalomra 1000 rajnai forintot kell kiutalni, amely összeg az említett katonáknak egy évig szolgálatban való megtartására legyen elegendő. Mégis hogyan és kik lesznek majd legméltóbbak ezen összegek fölvételére, erről jelentés készüljön. (…)
Ezért megbízunk benneteket, hűséges híveink, hogy az előadott föltételekkel és legkegyelmesebb engedményekkel az említett Horváth Márk szigeti kapitányunknak a mi nevünkben állítsatok ki megbízó levelet, és amilyen gyorsan csak lehet legyen gondotok határozatunk végre hajtására.

Ferdinánd s.k.

 

forrás: Szerecz Miklós

Szigetvári levelek a török hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár, 1982