1555 - Se pénz, se posztó

1555. február 1-én kelt levélben egy kincstári tisztviselő kérdezi a feljebbvalóját, hogy a szigeti katonák zsoldfizetéséről ugyan kapott utasítást, de néki erre nincsen módja....

"Nagyságos Uram! Nagyságos uram levelét megkaptam a szigeti katonák fizetésének végrehajtásáról, de nekem se pénzem, se posztóm nincsen. Erről semmiféle említést nem tettek. Éppen ezért tudja meg Nagyságod, hogy én Szigethbe nem szándékozom menni, mert pénz és zsoldfizetés nélkül odamenni nem lenne tanácsos. Én biztosan már régen jelentettem volna Őfelségének, ha valami rendelet vagy kiutalás történt volna.

Kelt sebtében a Rábán innen Szovádból az 1555. évében február 1-én.

Achatius Landegkher m.p."

 

 

 

1555. február 3-án kelt az a levél, amelyben az udvar utasítja a Pozsonyi Kincstárat, hogy a szigeti vitézek és a polgárság közötti anyagi és pénzügyi vitában - amely a járandóságok és a védelemre fordítandó szükségek diszharmóniájából adódott - döntsenek:

"Megbízást adtunk a nádornak, hogy a szigetvári polgároknak folyósítandó fizetésről tárgyaljon. Azok a polgárok ugyanis arról panaszkodnak, hogy azt nem kapják meg. Előfordul, hogy a fizetség összegét megváltoztatják, illetve meg is tagadják. Kerecsényi László, ama helynek kapitánya ugyanis azt mint Baranya vármegyének az adóját és a polgárok fizetségét adószedőivel erőszakkal hajtotta be, a vár és a város erődítéseire csikarta ki. Emiatt emeltek a polgárok panaszt, és ennek következtében adtunk megbízást a nádornak, hogy utasítsa Kerecsényi Lászlót az adószedők által beszedett pénz haladéktalan és akadály nélküli beszolgáltatására.
Prága, 1555. II. 3.
Maximilianus m.p."

 

 


 

1555. február 19-én az uralkodó Bécsben kelt levelében írja a Pozsonyi Kincstárnak:

"Nemes Kerecsényi László, a szigetvári várparancsnok és kapitány egy megbízható emberével levelet küldött hozzánk. Panaszkodik, hogy bár neki már korábban megírtuk, hogy a királyi Felség magyar kincstárából 2400 forintot a szigeti katonák fizetésére kiutaltak, és el is küldtek, mégis miután a fizetőmester a határhoz közel ért a posztóval és pénzzel, és amikor emberét odaküldte hozzá, hogy megkérdezze, hozza-e a fizetést Szigetbe is, azt a választ adta neki, hogy oda semmit sem hoz, nem is tud semmiféle Szigetbe szánt fizetségről, amint ezt az idecsatolt levélből ti is megfogjátok tudni. Mivelhogy azonban a végváraknak szánt pénzek elosztási jegyzékében, amit néhány nappal azelőtt küldtünk, a szigeti katonák számára szánt összeg 2400 forintban volt megállapítva, amiről úgy gondoltuk, hogy már ki is fizettétek, nem tudjuk elképzelni, hogy a pénznek Szigetbe való küldése mind ez ideig hogyan lett elhanyagolva. Ezért sürgetünk benneteket, hogy a szigetiek fizetésére vonatkozó rendelkezéseket további késedelem nélkül teljesítsétek, ha még nem történt volna meg. Ha a pénz rendelkezésre áll, erről hitelt érdemlő tájékoztatást kérünk.
Vienna, 1555. február 19.

Miksa s.k."

 

vö. Szigetvári levelek a Hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár. 1982. 66.