1556 - 01 - Szigeth körbevétele

1556. június 11-én az ostromló török sereg teljesen körül vette és elszigetelte Szigetvárt. Khádim Ali budai pasa tisztjeivel személyesen bejárta az erődítmény környékét és rendelkezett a sáncok ásásáról, töltések készítéséről és a tüzérség felállításáról. A fő támadási irányt a déli és a keleti oldalon rendelte el. Eközben a török had akindzsi lovasai és más könnyűlovas alakulatai az egész vidéket bejárták és pusztították, sőt egyes hírek szerint az egész Dél-Dunántúlt végig száguldozták, olyan rablást és pusztítást tettek, hogy az ostromlott Szigettől észak-nyugati irányba, közel 60 km-nyi távolságba elterülő somogyi Szenyérig minden falu elnéptelenedett. Ez betudhatjuk annak, hogy a török támadás hírére a falvak népei rejtek helyekre - erdőkbe, mocsarakba, lápokba - menekültek, másrészt a török az ostromhoz hajtotta őket munkára...

 

Egykorú török miniatúra Sziget 1566-os ostromáról. tehát nem 1556-ból. Azonban a kép nagyon érdekes abban a tekintetben, hogy jól látszik, amint a törökök sáncot emelnek az erődítmény déli oldalán, tehát az Újvárossal szemben - amely akkor már teljesen lángol - ezt más képeken is pontosan látjuk. S akárcsak 1566-ban a nagy ostromkor, úgy 1556-ban Khádim Ali pasa is ugyancsak így határozta el...