1556 - Szigetvári elkészített jegyzék

Ugyancsak elmondható, hogy Horváth Márk 1556-os szigeti kapitánysága idején felélénkültek a portyázások, a törökkel való csatározások. Erről is tanúskodik az a dokumentum, amelyben a kapitány rendelkezése szerint az elfogott török rabokért pénzt utalt ki a szigeti vitézeknek:

„Elkészített jegyzék arról, hogy a katonáknak az úr hány forintot adott a törökökért. 1556. évben történtek.

- Március 8-án Búza Tamásnak a törökért adva 5 Ft.
- Március 21-én Monyorosy Jánosnak az úr rendelkezése szerint a törökért adva 7 forint.
- Március 21. Ormány Dénesnek a törökért adva 12 Ft.
- Április 1. Rácz Farkasnak az úr rendelkezése szerint adva 16 Ft.
- Április 2. Mohácsi Demeternek az úr rendelkezése szerint kiadva 16 Ft.
- Április 5. Ormány Dénesnek az úr a törökért adott 16 Ft.
- Március 14. Hagymássy Jánosnak az úr rendelkezése szerint a törökért adva 20 Ft.
- Május 9. Az úr rendelkezése szerint 3 ökör árából Rácz János és Somogy András tizedeseknek a török Gaffer-ért és a rác Vicsávicsért 10 Ft.
- 1556. augusztus 13-án az ostrom után (ti. Khádim Ali budai pasa 1556-os sikertelen szigeti támadása – megjegyzés tőlem.), az úr rendelkezése szerint Rácz Lászlónak és társainak az elfogott török tisztért, abból a 101 aranyból, amelyet a nádor úr kálmáncsehi Szabó Miklóssal a hátralékokra küldött a Királyi Szigetbe, kiadva 10 magyar Ft.
- November 14-én egy törökért Dajka Mártonnak az úr rendelkezésére kiadva 3 Ft.
- November 18-án Balogh Máténak egy törökért a karancsiak egyezkedési pénzéből kiadva 4 Ft. És további 1 Ft-tal ezt megtoldva abból a pénzből, amit a karancsiak az egyezkedési pénzükhöz a várba hoztak be.
- December 5-én Varga Istvánnak egy törökért 10 Ft lett kiadva a karancsiak egyezkedési pénzéből.
- Február 11. Varga Istvánnak és Ormány Dénesnek egy török rabul ejtéséért és egy lóért Radován gyalogkapitány útján kiadva 20 Ft. stb…."

 

Végvári vitézek a XVI. század derekán, Somogyi Győző rajza.

 

Szigetvári Vár és Múzeum REGESTUM FACTUM PRO THURCIS QUANTI DATI SUNT FLORENI MILITIBUS PER DOMINUM. FACTA ANNO 1556.

Szigetvári Vár és Múzeum MOL E-554. FOL. LAT. 1348, FOL. 48-51.