1556 - Szigetvári kifizetési jegyzék

Egy végvár hétköznapi kiadásai – Szigetvár, 1556-os kifizetési jegyzékében:

 

Amikor Horváth Márk a király rendeléséből 1556. február 22-én a királyi Szigetbe érkezett, pontos leltárt készített a számvívő arról, hogy az addigi kifizetések a vár kincstárából mire és mikor voltak… Érdemes ebbe beleolvasni, hogy jól átlátható legyen, mire is költöttek napi szükséglet szerint egy végvárban – jelesül itt Szigetváron – s ebből kitetszenek egy végház hétköznapjai.

 

„Kifizetések jegyzéke, kinek, mekkora pénzösszeget adtam 1556. február 22-én, mikor nemzetes Horváth Márk Úr a királyi Szigetbe érkezett.


- Nemzetes Kerecsényi László szolgálatában álló Kara Demeternek február 22-én az úr rendelkezésére (itt az úr megjelölés, az újonnan kinevezett kapitányt, Horváth Márkot jelenti) kiadtam 3 Ft, Kerecsényi László számlájára.
- Amikor a népek innen eltávoztak, február 21-én az úr rendelkezésére kiadtam 2 Ft, nemzetes Kerecsényi László számlájára.
- Ugyanezen a napon a lovász úr legényének, mivel innen hazaküldték, kiadva 1 Ft.
- Amikor ide Szigetbe érkeztünk, február 22-én a földre szétszórtam itt Szigeten az úr legényei közé 45 dénárt (nyilván az ünneplés jeles alakmával /a forint arany- míg a dénár ezüst pénzt– megjegyzés tőlem.)
- Itt Szigeten a fiúnak adtam az iványi fiúnak (az eredeti szövegben így: iwany fiunak – vélhetően egy Drávaiványiból legénynek – megjegyzés tőlem.) fejmosásra 2 dénárt.
- (eredeti szöveg így:) Marthonnak attam az lo laba gyogethany 3 dénárt hogh eghet borth wegeb raytha (vagyis Márton a ló lábát gyógyítatja, s sajnálja nagyon ezért iszik is egyet rája – megjegyzés tőlem.)
- A syposnak attam fejmosásra 2 dénárt.
- Az symeghy inasnak ky dobos attam ingmosásért 2 dénárt.
- Nemzetes uraságod fejének megmosásáért a borbélynak adtam 10 dénárt. (ennyivel többet ér egy kapitány feje – még a borbély előtt is, mint egy legényé – megjegyzés tőlem. ).
- Nemzetes uraságod rendelkezése szerint a két inasnak fegyvert vásároltam 78 dénárért.
- A két asztal lemosásáért adtam 3 dénárt.
- Március 3-án nemzetes uraságod kezébe adtam 15 dénárt.
- Továbbá János fiúnak bekecse (camisia) megjavítására adtam 5 dénárt.
- Március 4-én a sümegi inasnak adtam lábbeli (calciamentum) javításáért 4 dénárt.
- Március 5-én Kowach Mihálynak ládajavításért adtam 20 dénárt.
- Március 4-én Zereny Miklósnak kiadva 3 Ft a török rabokért, akiket magával fog vinni. Ugyanezen a napon Kerecsényi Lászlónak kiadva 50 dénár a törökökért, akiket magával fog vinni.
- Március 6-án az úr rendelkezése szerint kiadva 3 Ft 18 dénár.
- Március 7-én nemzetes uraságod fejének megmosásáért kiadva 10 dénár.
- A fiúnak, aki Geresgalból jött ide Szigetbe (Görösgal a közeli török palánk, a legény onnan vélhetően szökött – megjegyzés tőlem.), vettem egy süveget (pileum) 14 dénárért.
- Március 9-én Márton lovásznak szappanra adtam 4 dénárt.
- Ugyanaazon a napon fonalra kiadtam 1 dénárt.
- Március 9-én az úr rendelkezésére kiadtam a síposnak 10 dénárt.
- (eredeti bejegyzés:) Esmegh kegyelmed kerethe Zenth Gergehel papa elewth valo zerdan mykor az Wysonthayak itt walanak 50 dénárt mykor az lewelet Kermendre wywek. (azaz kifizettek a csokonyavisontaiak itt tartózkodásakor 50 dénárt a levélnek Körmendre való viteléhez, március 10-én. - megjegyzés tőlem.)
- Továbbá az asztali abroszok és az inasok ingjeinek mosására Szent Gergely pápa utáni pénteken (márc. 13.) kiadtam 4 dénárt.
- Szent Gergely pápa ünnepe utáni szombaton (márc. 14.) az úr rendelkezésére 12 dénárt a borbélynak uraságod fejének mosásáért.
- Nagh Farkasnak március 17-én az úr parancsára kiadatott 10 dénár híján 1 Ft.
- Március 20-án az úr rendelkezése szerint Mihály diák számvevőnek vizákért kiadva 5 Ft.
- Március 21-én ismét az úr rendelkezésére Márton lovásznak kiadva 1 Ft.
- Ugyanezen a napon Mártonnak fonaláért adtam 2 dénárt.
- Március 29-én a fiúnak, aki Geresgalról jött ide 2 sarut vettem 13 dénárért (érdemes megfigyelni e vélhetően török alól szökött jobbágy legényke fontosságát, nyilvánvaló az információk szolgáltatásáért tartja ily nagy becsben Horváth Márk, hogy süveget, sarut vetett neki a vár kasszájábó… - megjegyzés tőlem.)
- Április 9-én a szabónak adatott 3 dénár.
- Április 10-én az dobosnak az papuch waltsagaerth hogh pathkolthak attam 6 dénárt (itt nyilván lópatkolásról van szó – megjegyzés tőlem.)
- Április 11-én uraságod fejének megmosásáért adtam a borbélynak 12 dénárt.”

 

REGESTRUM EXPENSARUM CUM EGREGIUS DOMINUS MARCUS HORWATH IN REGIAM ZIGETH INGRESSUS EST, QUIBUS, QUANTAM SUMMAM PECUNIARUM DEDERIM 22 DIE FEBRUARII ANNO 1556.

Szigetvári Vár és Múzeum MOL E-554. FOL. LAT. 1348, FOL. 131-133.

Szigetvári Vár és Múzeum Lásd. Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdasági iratai 1546-1565. Pécs, 1989. 187-189.