1556 - Török portyák

1556 kora tavaszán nagy intenzitással indultak meg a török portyák...

 


Noha a nagy hadműveletek ekkor a Dél-Dunántúlon, Szigetvár és Babócsa térségében zajlottak, a mellékhadszíntereken sem nyugodtak a fegyverek…


1556 tavaszán már jelentősen felélénkültek a törökök portyái és kisebb-nagyobb rablótámadásai az egész Dunántúlon, de különösen a Székesfehérvártól északra és északnyugatra, a Vértes hegység és a Balaton-felvidék, illetve a Bakony vadonjain át. Mindennek az volt az oka, amint erre hamarosan fényderült, hogy a törökök eltereljék a magyar védelem figyelmet arról, hogy a budai helytartó pasa Szigetvár ellen készül. Lám, Szigetvár ellen készült a vihar, de szele érte Bodajkot, Csókakőt, Veszprémet és Pápát is. Bizton állíthatjuk, hogy sok végbeli kapitány vagy hadnagy mondhatta volna azt, mit a nevezetes Takaró Mihály tihanyi főtiszt: „hogy én nékem előttem tűz vagyon, hátam megett víz, környűben pedig az ellenség.” 

 

Ugyancsak zajlott már 1556 nyarán Sziget ostroma, de a mindennapos végvári összeütközések ekkor sem szüneteltek. Ezek egyike, amely a pápai vitézek Székesfehérvár alá száguldását jelentette nem kis meglepetést okozott. Enyingi Török Ferenc, 1556. július 15-én, Pápán írott levelében emígy számolt be Nádasdy Tamás nádornak:

"Spectabilis et magnifice domine stb. Ezt akarám kegyelmednek tudtára adni, hogy az elmult napokban mentünk vala mind az győri és devecseri hadakkal egyetemben Fejérvár alá ez elmult Vasárnap délkor időn ot voltunk, a terek is ki jöt vala harczolni, voltanak mint harmadfélszáz lóval és azután ugyan nilván értettem, hogy annál többen nem voltanak, valamenyien voltak, mind kinn voltak, gyalogjok is volt, de azok számát nem írhatom kegyelmednek. Az mi kevesen lének igen emberkedének, harczoltunk velek azt hiszem négy óráig, elég kopjákat törtenek az uraim, fejeket vettenek, töb mi felünkben ott nem veszet az szegén Krakkai Thamásnak vevék fejét egy szolgájával együtt. A többiek hála Istennek mind nyereségben jöttenek haza. Ezt is írhatom kegyelmednek, hogy annira harczoltunk velek, hogy az kapun bevágtuk őket, az híd alá is ennéhány hullott bennek…"

 

Magyar levelek a XVI. századból. In: TT. 1907. második közl. 393.
Magyar levelek a XVI. századból. Enyingi Török Ferenc Nádasdy Tamásnak. In: TT. 1907. 417-418.

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat