1556 - Tinódi Lantos Sebestyén

1556 januárjának végén halt meg Sárvárott, Nádasdy Tamás udvarában, Tinódi Lantos Sebestyén.

A végvári küzdelmek XVI. századi dalos krónikása, 1510 körül született Baranya vármegye Tinód nevű helységében (a mai Rózsafa közelében), más vélemények szerint azonban Fejér vármegye hasonló nevű helységének szülötte volt. Ezt bizonyosan el nem dönthetjük...

 

Az biztos, hogy 1530-as években Török Bálint szigetvári udvartartásában élt, s nem egy "költeményét" itt szerezte. Török Bálint 1541-es fogságba esése után egy ideig még a Török-család birtokain élt, Somogyvárott, Csurgón, Szigligeten, később Debrecenben. Azt is pontosan tudjuk, hogy a király (I. Ferdinánd) vitézi és főként krónikási érdemeit megbecsülve

 

1553-ban megnemesítette. Tinódi eztán először Nádasdy Tamás sárvári udvarában, később Nyírbátorban, Egerben, majd Kassán élt. Erdélyben, Kolozsvárott is élt, itt nyomtatták ki munkáját. Eztán már betegen tért vissza újra Sárvárra, ahol 1556 januárjának végén halt meg.

 

A sárvári tiszttartó a nádornak Bécsbe írta meg:

"Tinódi Sebestyén pedig megvetvén már ezt a halandó muzsikát, elment a mennybeliekhez, hogy ott az angyalok között sokkal jobbat tanuljon."

 

 forrás: Molnár Imre válogatott írásai. Szigetvár, 2009. 150-156.