1557 - Hírek és álhírek

1557. április 17-én kelt Tihanyban, Takaró Mihály kapitány levele, melyben beszámol a törökök keltette álhírekről, mint a megtévesztés és a zavarkeltés eszközeiről, ugyanakkor beszámol arról is, hogy a török végházak népe hírei szerint éppen mire készül…

 


 

Számos forrásunk van arról – és a későbbi kutatások is megerősítették ezt –, hogy a mindkét oldalon álló végváriak jól ismerték és becsülték egymást, ugyanakkor keresték is az alkalmat az egymással való megmérkőzésre. Takaró Mihály tihanyi kapitány írta a nádorhoz, 1557. április 17-én, Tihanyban kelt levelében, hogy a törökök azt híresztelik, hogy Nádasdytól Bécsben elvették volt a nádorságot, de ezt a magyarok közül nem hiszi senki; másrészt tudatja, hogy egy bizonyos Kászon bassa nem halt meg, hanem Pécsre várják, s az nem sokára Szigetvár alá megy, hogy lovait legeltesse… Ezt is érthetjük úgy, mint egy "provokációt", avagy a végbeliek egymás közti ingerléseit. Takaró elmondja, hogy mindezt Koppány bégtől tudja, akiről ezt írta: "Én velem igen barátságos ez az Koppány bég, enihánszor kéretett, hogy egymással szembe lennénk, de azt nem merte mivelni semmis mivelem." 

 

Magyar levelek a XVI. századból. Takaró Mihály Nádasdy Tamásnak. In: TT. 1907. 395

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat