1559 - Szigethi vizsgálat

„…csodálatos dolgokat hall arról, hogy a haramiák minémű dolgokat cselekedtek…”


Szigeti vizsgálat a haramiák dúlásai miatt…

 

1559. december 6-án kelt levelében a szigeti kapitány, Horváth Márk írja Kanizsára, Csányi Ákosnak, hogy a király vizsgálóbiztost küldött ki a várba, hogy a környéken garázdálkodó haramiák dúlásait kivizsgálja…

 

„Horváth Márk Csányi Ákoshoz


Őfelsége embere, Nagyváthy Antal, kit őnagysága ide bocsátott hit szerint (eskü alatt!) megkérdezni a szegénységet, csodálatos dolgokat hall arról, hogy a haramiák minémű csodálatos dolgokat cselekedtek (értsd – miféle szörnyű pusztításokat tettek) a szegénységen, sokkal többet annál, mint annak előtte mondottak.


Isten tartsa Kegyelmedet!


Datum in regia Szigeth sexta Decembris 1559.

Marcus Horváth comes Baraniensis et prefektus Szigeth”

 

 

Velimir Vuksic rajza

 

Lásd. Szigetvári levelek a török hódoltság korából. Szerk. Molnár Imre. Szigetvár. 1982. 94.