1561 - Babócsa kapitányának levele

1561. április 10-én kelt levelében Perneszy Farkas Babócsa kapitánya levelében Magyar Bálintnak Szigliget és Fonyód kapitányának beszámol arról, hogy híre van a törökök készüléséről, de hogy mi céljuk és tervük van arról semmit nem tud, s kéri ha minderről ő is több hírrel lesz, azonnal értesítse őket:

"Egyéb hírt nem írhatok, hanem hogy Kászon basa igen gyülekezik. Azt nem tudjuk mi dolga. Ha rabolni akar menni, soha itt úgy nem mehet, hogy hírünkkel nem lészen. Azért ha másfelől megyen Kaposból, úgy mehet pusztán, hogy innen hírünk nem fog lenni. Azért Tekegyelmed izenje meg ide s tova, hogy tudjuk hozzá tartani magunkat. Ím Horváth Márk uram Szigetből írt Tekegyelmednek egy levelet. Azt is megküldöm a levélbe kötve Tekegyelmednek. Isten tartsa meg Kegyelmedet!
Ex Babócsa, 10. die Aprilis 1561.
Wolfgangus Perneszy capitaneus sacrae cesarea in arce Babolcsa."

 

Szigetvári levelek a Hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 24.