1561 - Kerecseny László elmaradt járandósága

Kerecsényi László elmaradt járandósága: 1505 forint

 

1561. augusztus 22-én kelt levelében Miksa főherceg (és cseh király), mint a Haditanács elnöke elrendeli, a Pozsonyi (vagy Magyar) Kamarának, hogy azt az összeget, amellyel a mostani gyulai – és az egykori szigeti – kapitánynak, Kerecsényi Lászlónak tartoznak, azt fizessék meg – ha a vizsgálat igazolja, hogy az 1505 forintos tartozás csakugyan fennáll…

 

„Miksa a Pozsonyi Kincstárhoz
Előadja nekünk nemes Kerecsényi László gyulai várkapitány, hogy neki még szigeti várkapitányi szolgálata címén járó 1505 magyar forint követelése nálatok még mindig fönnáll, mint ki nem fizetett összeg. Kéri, kezeskedjünk a fenti összes kifizetésre benneteket megbízni. Ezért Ő Császári Felsége nevében kegyesen megbízunk benneteket, hogy az első adandó alkalommal az előbb említett pénzösszeget, ha az csakugyan fennáll, az említett Kerecsényi számára a kincstár jövedelméből egyenlítsétek ki.
Miksa s.k.”

 

E-21-fasc.15. N-57

Szigetvári levelek a török Hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár. 1982. 47.