1561 - Mohácson erődítményt építenek a törökök

„…Szigetnek városát is meg akarják kísérteni…Eléggé vigyázunk.”

 

1561. szeptember 17-én kelt levelében írta Szecsődy Máté (másutt így Szekcsőy, vagy Szekcsődi) szigetvári főtiszt Csányi Ákoshoz Kanizsára, hogy a törökök Mohácson erődítményt építenek és nagyon nagy erőkkel vigyázzák, hogy a mohácsi palánk el is készülhessen. Az összevont erejükről is tájékoztat és arról, hogy vélhetően további palánkok felépítését tervezik, avagy magát Sziget meglepetésszerű elfoglalását kísérlik meg.

 

„A törökök Mohácson kastélyt kezdtek csinálni. Minden faluból sokan gyülekeznek oda össze, mind Budáról, Fehérvárról, Simontornyáról, Szekszárdról, Koppányról, Szegedről és mind onnan belül Törökországból. És úgy állják az utat és őrzik, hogy valamely felől a mohácsiakra ne mehessenek. Aztán Kisasszonyfalvát (az Istvánffyak birtoka, a mai Kisasszonyfa az Ormánságban), Hegyszentmártont akarják megerősíteni. Szigetnek városát is meg akarják kísérteni. Én minden háznál vizet töltettem a hordókba (ti. a tűzoltásra). Eléggé vigyázunk.

 

Ex regia Zygeth, 17. Septembris 1561.
Matheus Zekchey”

 

 

A törökök 1560-ban ismét csak panaszkodnak a szigetiek ellen, hogy azok egészen Mohácsig elmentek, s a portyázók megfékezésére érkezett martalócokat és egyéb török katonákat egész éjjel ostromolták a templomba, ahová azok beszorultak. Sőt (!), a falvakból a magyarok oda sereglettek, hogy az ostromló szigetieket segítsék:

„…és a templomba zárkózott csapatokra tüzet szórtak és segítették a hajdúkat.”

Az akció vélhetően akkor sikerrel járt, ha íme egy esztendővel később a mohácsi erődítményt újra építette a török. Ugyanakkor megfigyelhető Szecsődy jelentéséből az is, hogy az 1556-os sikeres szigeti várvédelem okozta török defenzíva megszűnőben van, s az akkor – és később – javarészt a szigetiek által elpusztított és felégetett palánkokat, „kastélyok”-at most újra építi és megszállja a török hódító. Új szándékai vannak: „Szigetnek városát is meg akarják kísérteni.” Végül 1566-ban került erre sor.

 

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat

 

Végvári főtiszt a XVI. század második feléből. Velimir Vuksic rajza.

 

 

 

 

 R-258. rsz. 2-43-1-44-1

lásd. Szigetvári levelek a török hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 23.

Mühimme defteri 3, 330/960 Konstantinápoly 1560. április 10. Összecsapás a hajdúkkal és az őket támogatók megbüntetése. In: Szultáni tanács… 86-87.