1562 - Egy tárogató sípos becsülete

"egy trombitásnál nem alább való".

Egy érdekesség. Egy tárogatós sípos becsülete...

Móré Tamás egy levelében (1562. február. 9.), melyet a Nádasdyak udvarába írt volt, arról szól, hogy a nemrég elhunyt neves végvári tisztnek, Sziget kapitányának, Horváth Márknak egy kiváló síposa volt, akit érdemes megfogadni, mert "egy trombitásnál nem alább való."

 

"az egyik kedig kisebbik Mátyás, azt jól ismérem, hogy jó tárogató sípos, szegény Horváth Markó tárogató síposa vala, te Kegyelmed, bízván szóljon uramnak ő nagyságának, hogy ha akarja megfogadni, bizony hogy jó tárogatós sípos, azaz vitéz ember is, mert egy lóra volt fizetése. Ha uram ő nagysága megfogadja, hát mindjárst venne neki tárogató sípot; az tömlő síphoz is tud (avagy dudát), de tárogató sípra jeles, kinél jobb nem lehet, hiszen egy trombitásnál sem alább való."

 

lásd. Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908. (reprint) 41.

 

Kapronca vára