1562 - A Füleki bég hadi sikerei

1562. június 23-án Hasszán füleki bég sikereket nagy sikereket aratott a magyar végváriak felett. Először a számára felállított lest védte ki – s egy pribék árulása nyomán – „ellen lest” vetett, amelyre a magyarok rámentek és súlyos vereséget szenvedtek, aztán pedig július folyamán a nevezetes Balassa Menyhárt Szécsényt ostromló csapatait szórta szét.

 

„1562 nyarán Rákóczi Zsigmond nagybátyja és vitézi példaképe, Rákóczi György is megkóstolta a török rabságot. Bebek György, Perényi Gáborral együtt tért vissza I. Ferdinánd hűségére, és attól fogva Szendrő várából a törökök félelmetes ellensége lett. A mondott nyáron válogatott csapatával, melyben ott volt Mágocsy Gáspár és Rákóczi György, lest állított Hasszán füleki bégnek. Csakhamar rá kellett ébredniük azonban, hogy a pribék, akinek rohamra hívó jelzését várták, kettős szerepet játszott és tulajdonképpen őket csalta csapdába. A hét-nyolcszáz vitézből 260 elesett, a többiek pedig jobbára török fogságba esetek Bebekkel együtt. Bebek a saját török rabjainak elengedéséért, Rákóczi Györgyöt és a többi tisztet a füleki bég elengedte. Mágocsy sarca azonban 14-ezer arany, Bebeket Isztambulba vitték, onnan János Zsigmond közben járására szabadult 1565-ben.”

 

lásd. Hangay Zoltán: Rákóczi Zsigmond, Erdély választott fejedelme. Bp. 1988. 18.

 

Fülek vára