1562 - Zrínyi a török palánkokra támad

1562 márciusának végén, Zrínyi Miklós a szigetiekkel, babócsaiakkal és szenyéri vitézekkel támadást intézett a Dráva mentén az újonnan épített török palánkok ellen...

Zrínyi ez év februárjában javasolta a nádornak, Nádasdy Tamásnak Koppány feldúlását, de nem sokára hírét vette, hogy Arszlán pozsegai bég a Dráva mentén Szentgyörgy és Monoszló falvaknál erődítmények építésébe kezdett.

 

A stratégiai fontosságú török erődök Szigetvár Dráván túli szlavóniai kapcsolatait veszélyeztették, ezért mindenképpen el kellett pusztítani őket. Zrínyi parancsba adta Tahy Ferencnek, és Perneszy Farkas babócsai várkapitánynak, hogy katonáival és tüzérségével is Vaska-Szentmártonnál egyesüljenek a szigetiekkel, ide rendelte a szenyérieket is (állítólag Zrínyi előző harcaiból, különösen az 1540-es években Kanizsa környékén vívott hadakozásokból őket igen kedvelte, jól ismerte).

 

1.000 lovas és 2.000 gyalogos gyűlt össze és Szenyérből 500-an jöttek el (a számok egy kissé túlzóak, különösen a szenyériekre utaló 500 fő, hiszen a kicsiny váracskában önmagában nem volt ekkora katonaság, ha elfogadjuk, csakis azzal a fenntartással, hogy a szenyériek más somogyi végház népét is magukhoz vették e vállalkozásra).Szentmártonnál át is keltek a Dráván. A sereg három részre oszlott. Közepét Tahy Ferenc vezette, kinek Zrinyi a Cifra nevű lovát adta kölcsön. A jobbszárny Zrínyi, a bal Perneszy Farkas vezérlete alatt állott.

 

A magyar vitézek sikerrel jártak: megtámadták és elpusztították a még épülő erődítményeket, Arszlán pozsegai bég vereséget szenvedett. A magyarok zsákmánya lett: 2 zászlót, 2 hosszú ágyút, 16 szakállaspuska és 2 tarackot. Arszlán bég sátra is kezükbe került, ahol értékes holmik között vadász ebeket is találtak, ezeket Zrínyi magához vette.

 

Szigetvárra visszatérvén a nádor rendelkezését vette, melyben utasította Zrínyit, hogy a Balaton-felvidéken álló Hegyesd várához segítséget küldjön. Zrínyi ezt azonban nem teljesítette, mert tartott attól, hogy a szlavóniai portyának és a török palánkok lerombolásának hamarosan válaszát veszi, s a törökök támadására számíthat. A kémek jelentése szerint Kászon bég nagyobb erőket gyűjt Pécs környékén, s egy különítményt Koppány várába küldött.