1564 - Ilyen is volt...

Ilyen is volt…

A budai janicsárok, akik más szolgálatra vágytak?

 

1564. december 15-én kapta kézhez a Porta rendeletét a budai pasa azon janicsárok ügyében, akik azt kérelmezték, hogy a gönüllük, vagy beslik közé vétessenek fel, azok tisztjeiként szolgálhassanak…

 

A rendelet arról tanúskodik, hogy némely Budán szolgáló janicsárok olyan zsoldos lovas tiszti posztra pályáztak – vélhetően az anyagi gyarapodás reményében (ha nem is a zsold tekintetében, de a gyakoribb zsákmányszerzési lehetőség miatt) amelyek halálozások, vagy eltávozások miatt megürültek.

 

Így tehát „elrendelik, hogy amikor a parancs megérkezik, ha valamely janicsár gönüllü, besli, haramibasi vagy odabasi állást kér, akkor adja meg neki, de az elhunytak és más posztra kerültek helyét a jövőben ne ruházza át senkire (talán a katonák átvándorlását akadályozandó?); név szerint, személy leírásuk szerint és bölükjük (tizedük) feltüntetésével készítsen jegyzéket az ilyenekről, hogy az üresedésre a Porta által kijelölt és odaküldött hasznavehető személyek kerüljenek.”

 

53. Mühimme defteri 6, 225/482. Konstantinápoly, 1564. december. 10. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 185-186.