1564 - Számvevő biztosi ellenőrzés

1564. október 10-én kelt levelében az uralkodó, Miksa császár és király utasítja a Pozsonyi Kamarát, hogy fogadják el a kinevezett szigeti számvevő biztost, Gerdák Istvánt azoknak a területeknek az ellenőrzésében, amelyeket gróf Zrínyi Miklós szigetvári főkapitány fegyverrel hódoltatott meg…

 

A levél szövege annyiban izgalmas, hogy több dolgot pontosan közöl: egyrészt azt, hogy Zrínyi Miklós szigeti kapitánysága idején – folytatván az elődje, Horváth Márk által megkezdett „offenzívát” – a szigetváriak folyamatosan portyáztak és nyugtalanították a szomszédos töröknek hódolt területeket, hiszen itt is a siklósi és valpói „vártartományok” javainak rendezéséről és vizsgálatáról van szó, noha azokat a törökök – Nagy Szulejmán szultán hatodik magyarországi hadjárata során – 1543-ban már elfoglalták, és szilárdan birtokolták.

 

Itt tehát egyértelműen a kettős adóztatás intézményét látjuk. Másrészt az is kiderül e levélből, hogy Zrínyi nem kezeli teljesen tisztán a töröknek is adózó, de a királynak is adózó vidékekről a behajtott jövedelmeket. Mert csak azokat a revizorokat engedi be, akiket ő jónak látott – egyértelműen, akik saját belső köréhez tartoztak. Miért? Nincs mit mentegetnünk Zrínyi Miklós ilyetén való „csalását”, de – mint arról már többször megemlékeztünk ezen oldalon is – valószínűsíthető, és elfogadható az a megközelítés, hogy ezekből a jövedelmekből pótolta a központi kormányzattól lemaradt jövedelmeket, melyek a katonák fizetésére, a szigetvári város és vár erődítményeinek karbantartására, az arzenál bővítésére szolgáltak és fordítottak. Harmadszor a levélből az is egyértelműen kitűnik, hogy a kincstár folyamatosan panaszt tett Zrínyi és katonái ellen ezen kérdésben az Udvarnál, de az uralkodó jól átlátta e felemás helyzetet és bölcsen hajlott a kompromisszumra: itt Gerdák István személyében…

 

„Miksa a Pozsonyi Kincstárhoz
Megbízást adtunk a méltóságos és nagyságos Zrínyi Miklós grófnak, hogy ő néhány alkalmas személyt nevezzen meg nekünk, akik közül valamelyikük Siklós és Valpó vár és tartományai javadalmainak intézését remélhetjük. Ti ugyanis senkit nem tudok megjelölni, hogy ebbe a tartományba bemenjen Zrínyi ellenállása miatt. (…) Közben az a véleményünk támadt, hogy Gerdák Istvánt, a szigetvári ellenőrt, aki hűséges és rendíthetetlen hívünk, odairányítjuk a javadalmak ügyintézésére. Nektek kegyesen megbízást adunk, hogy amikor ezt a Gerdákot arra a tisztségre kinevezzük, gondoskodjatok és válasszatok ki más alkalmas embert is, aki a szigeti ellenőri tisztségben közreműködik. (…) Igyekezzetek, mert amennyivel a jövőben nagyobb lesz a késlekedés, annál több hátrány származik belőle.
Miksa s.k.”

 

A levél forrása lásd: Szigetvári levelek a török hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 80.