1565 - Oh, szent bürokrácia... (mintha csak ma lenne)

1565 kora tavaszán - még húsvét előtt - a Pozsonyi Kincstár vizsgáló biztosai indultak Szigetvárra, erről tudósít I. Miksa király (e néven II. Miksa német-római császár 1564-1576) 1565. március 25-én, majd hamarosan április 3-án kelt levele:

"Elhatároztuk, hogy a jövő Szent György ünnepén tekintéllyel és határozottsággal bíró biztosokat küldünk Szigetbe, miután ebben az ügyben a véleményeteket az elmúlt október hó végén ilyen címen megküldtétek és azt fölolvasva meghallgattuk. Hogy milyen biztosokat nevezünk ki és tájékoztatásukhoz mit csatolunk még hozzá, azt az ide mellékelt följegyzésből, amelyet csatoltan visszaküldünk, meg fogjátok kapni. Mivel pedig ez az ügy nem kis fontosságú, a félév folyamán ki fog derülni, ha még valamit hozzá kell tenni az utasításhoz, vagy azon valamit változtatni kell. tehát a munka - úgy gondoltuk - megérte a fáradságot.
Amint látjátok, újra elküldjük nektek hozzátoldásainkkal és kiegészítéseinkkel fölülvizsgálás végett, hogy minél teljesebben és tökéletesebben valósuljanak meg elgondolásaink. Szigorúan megparancsoljuk, hogy ezt a tájékoztatást azonnal, félretéve minden más ügyet, legszorgalmasabban vizsgáljátok meg, és ha valami változtatni való, vagy ezenkívül hozzáadni való van, jegyezzétek föl, vagy ha valami nagy jelentőségű dolog akad, amit velünk is meg kell beszélni, azt világosan jegyezzétek fel és legyen gondotok arra, hogy nekünk tüstént elküldjétek. 
Azzal is megbízunk titeket, hogyha Zrínyi grófhoz, a zalavári apátsághoz, a Szigeti katonákhoz és városlakókhoz és másokhoz történetesen levelet írtok, úgy azt engedékeny hangnemben fogalmazzátok és nekünk is azonnal küldjétek el, mivel a húsvéti ünnepek beálltával a biztosoknak már útra kell kelni. Ez a körülmény siettessen benneteket is. Azt akarjuk, hogy a fenti biztosok ez ügyben írt szolgálatkész leveleit, amikről említést tettünk az eligazításban, a ti felügyelőtök hozza magával és adja át nekünk.
Miksa. s.k."

"Mostanáig kétség kívül megkaptátok tisztelendő Újlaki János váci püspöknek, a mi kincstárunk elöljárójának tudósítását szigeti biztosainknak a bevételek állására vonatkozó jelentésével együtt, továbbá azt a határozatunkat, hogy a húsvéti ünnepekben, ami közel van, útra kell kelniök. Ezeket határoztuk kegyesen. 
Szigorúan előírjuk, megparancsoljuk, hogy az említett váci püspöknek megbízása teljesítéséhez a szükséges dolgokat, a szokott adatokat legyen gondotok kincstárunk részéről megadni és a napokban részetekre küldött tájékoztatást (ha ugyan ez még nem történt meg) a legtüzetesebben vizsgáljátok át, és ahol valami lényeges változtatandó akad, a többi levéllel együtt, amelyeket kértünk, ahogy nektek erre korábban már utasításotok volt tőlünk, aláírás és kézbesítés végett a legrövidebb időn belül küldjétek nekünk vissza, minthogy a húsvéti ünnepek közelednek.

 

Miksa. sk."

 

 levelek forrása: Szigetvári levelek a Hódoltság korából. ford. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 81-82.

 

I. Miksa