1565 - A szultán kinevezi nagyvezérré Szkollu Mohamedet

1565. július 28-án Szokollu (vagy Szokolovics) Mohamed (vagy Mehemed) pasát a szultán, Nagy Szulejmán kinevezi nagyvezérévé a tehetséges katonát, aki számtalan hadjáratban eddig is bizonyította hűségét és rátermettségét.

 

A Szokollu Mohamed, aki 1505 körül született, bosnyák származású gyermekként a "véradó" (devsírme) útján került a török hadsereg elitjébe. S tehetsége révén kiemelkedett: 1540-es években a flottában szolgált, majd kinevezték ruméliai beglerbéggé - tehát az európai tartományok "főkormányzójává" (avagy helytartójává). E tisztségében vezette a hadseregben a ruméliai hadtestet is, több ízben járt Magyarországon, legnevezetesebb szereplései, hadi vállalkozásai itt 1552-ben, és különösen 1566-ban voltak. Ez utóbbi hadjáratban, már nagyvezérként kísérte Nagy Szulejmán szultánt Szigetvár alá. Az ostromműveletek főparancsnoka Szokollu Mohamed pasa volt. A szultán halála után - annak fia, II. Szelim szultán is kegyeiben tartotta. 1579-ig, haláláig viselte a nagyvezéri tisztséget, ekkor valószínűleg politikai intrikák áldozataként gyilkolták meg.