1565 - Thúry György levele

1565. március 25-én kelt levelében a nevezetes Thúry György, mint palotai kapitány kérelmezi a Kamarát a vitézek zsoldjának kifizetésére - mert hej, "se pénz, se posztó" - s figyelmezteti őket, ha mind azok nincstelenségük miatt elszökdösnek "én magam a vár megtartására elég nem vagyok." A dologban az a legnevezetesebb, hogy egy év múltán Palotát - az 1566-os nagy török háború idején, Szigetvárral és Gyulával együtt oszmán támadás éri - mégis Thúry ekkor majd sikerrel áll ellen a hódítók rohamának, sikere a török vesztesége, ellenfele, Arszlán budai pasa fejébe kerül...

"Kérem ti Kegyelmeteket, mint bízott uraimot, az kevés fizetéssel az én embereimet ne késlelje, miért, hogy ide mifelénk sok különb-különb hírek vannak. Az fizetetlen néppel immár meg is háborodtam. Tudja, ti Kegyelmetek, az én esztendőm immár eltelik: azért ami oda volna az mi fizetésünkben, azt Kegyelmetek minden fogyatkozás nélkül adja meg. Az pogány miatt annyira megnyomorodott az őrség, hogy még testi ruhát sem viselhetnek! Én immár elkeserültem szegényeket temlecezni és kalodázni, ki miatt sokan el is futottak. Lássa Kegyelmed ez a szegény nép mint megháborodott és megnyomorodott itt ez földön! Nincs olyan ember az világon ki ezeket ne keserülné. Az mostani háborús időben ez kevés fizetetlen nép ellenem felzendült. Majd mind elmennek, én magam a vár megtartására elég nem vagyok."

lásd. Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp. 2010. (reprint) 55-56.


(Vár)Palota 1664-ben, egy száz évvel Thúry kapitánysága után