1566 - 08 - Az ostrom kezdete

1566. augusztus 7-én az ostromló török hadsereg első lépcsőben – avagy az ostrom első fázisában – megkezdi a szigetvári védelmi rendszer legdélebbi elemének az Újvárosnak a támadását…

 

Budina Sámuel krónikája minderről emígy számolt be:

„Augusztus 7-én a törökök a berkekből és a mezőkről szedett vesszőkből kosarakat fontak, azokat földdel töltötték meg és az Újvároshoz hordták. Azután sáncokat hánytak, azokat árokkal és földhányással megerősítették. Ezekre hajítógépeket és ágyúkat vontattak, ügyesen álcázták őket, s innen támadták állandóan a mieinket, akik az Újváros kapuja mellett emelt kerítések mögött tartózkodtak. Azon a napon a mieink heves ágyúzása miatt mégsem értek el semmi eredményt. A janicsárok is, amikor megközelítették a kerítéseket, heves harcokat vívtak a mieinkkel. A mieink közül csak egy, de közülük sokan pusztultak el ebben a harcban. Zrínyi gróf ezen a napon elrendelte, hogy az összes kerítést, kertet és fákat vágják ki és égessék el (ezzel azt kívánta megelőzni, ha a védelem feladja a pozícióit és visszahúzódik, akkor az előrenyomuló ellenségnek az újonnan megszállt területen semmiféle fedezéke ne legyen), mindkét városrésznek a kapuit zárják be, s utána földdel kitöltve erősítsék meg. Aznap este és csütörtökön kora reggel, majd késő este a törökök folytatták a sáncépítést. A janicsárok az árokba húzódtak, hogy az ágyúk ártalmától mentesek legyenek, a föld alá bújtak és elrejtőztek.”

 

lásd. Budina Sámuel krónikája… In: Zrínyi énekek és feljegyzések. szerk. Frankovics György. Pécs. 2002. 33.

A sáncok ásása az Újváros déli oldalán. A mai Vasútállomás környékének vonalában, az egykorú török miniatúra ábrázolásán. Ezt a sáncot, egyébként Matthias Zündt 1566-os - közismert - rézmetszetén is hangsúlyosan ábrázolja