1566 - 09 - A tüzérség küzdelme

1566. augusztus 8-án miközben Sziget Újvárosa ellen ádáz erővel támadt a török ostromló sereg, sőt Ali Portug bég folyamatos munkája nyomán egyre több és több ágyúállás létesült, ez alatt megérkezik Csurgóra az alig több mint félszáz német nehézlovas katona, akiket a Haditanács az ostromlott Zrínyi segítségére küldött. Ezek a lovasok – sem erejük csekély volta, sem lelkesedésük és harci kedvük lanyhasága okán – meg sem kísérelhették, hogy az ostromgyűrűbe fogott Szigetbe segítséget vigyenek, avagy az ostromlókat valamiképpen háborgassák. Nem is tették.

 

A török rohamok támadás ereje ekkor az Újváros ellen koncentrálódott, de a sáncok mögé bújt janicsárok és más gyalogosok már kelet felől közelítették az Óvárost is, oly annyira, hogy puskatüzüktől a védőknek a falakon fedezék nélkül halálos veszedelem volt a mozgás.

 

A török hadsereg ostrom előkészületeinek oroszlánrészét a zseniális műszaki tiszt, Ali Portug bég irányította: már ezen a napon egy ütegállást készítettek felügyelete alatt, amely a vár – egyik legkardinálisabb pontját – a délkeleti bástyát támadta, ebbe a fedezékekkel ellátott ágyúállásba öt nagy ostromágyút, s néhány kisebb űrméretű löveget vontattak, s nyomban megkezdték a falak törését. A sereg nagy része továbbra is a sáncokat és az ostromműveket építette, ezen a napon harc legjelentősebb részét a tüzérség küzdelme jellemezte. Minderről Budina így szólt:

„Augusztus 8-án csütörtökön a törökök jó korán reggel három helyen támadni és ágyúzni kezdték az Újvárost. A janicsárok tarackjaikkal is próbálkoztak, mindkét városrészt szakadatlanul lőtték. Ezután maga Ali Portuk ásatott sáncot, és folytatták az ostromtöltés építését az éjszaka folyamán a királyi kertek közelében egyenest a mocsáron és a várárkon keresztül. Az ostromtölteléken nagy ágyúkat helyeztek el.”

 

lásd. Budina Sámuel krónikája. In: Zrínyi énekek és feljegyzések. szerk. Frankovics György. Pécs, 2002. 34.